Πινάκες Διαμόρφωσης Κατωτάτου Μισθού και Ημερομισθίου με Προσαυξήσεις Τριετιών και Επιδόματος Γάμου

H ΓΣΕΕ με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) ενημερώνει τους-τις εργαζόμενους-ες ιδιωτικού δικαίου για την επαναφορά από 1η-1-2024 του πλαισίου καταβολής του επιδόματος προϋπηρεσίας: {download} 1.…