Στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οι εξαγωγές αποτελούν τον πρεσβευτή της κάθε χώρας στο διεθνές περιβάλλον. Για την Ελλάδα, η εξαγωγική δραστηριότητα παραμένει ένα από τα «υγιή» τμήματα της οικονομίας,…