Σας κοινοποιούμε επιστολή δυο Κοιν.Σ.Επ. προς τον υπουργό εργασίας κο Βρουτση με θέματα που αφορούν τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Αντιμετώπιση ΚΟΙΝΣΕΠ και μέτρα στήριξής τους Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Δυτική Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2012 Κύριε Υπουργέ Στα πλαίσια του νόμου 4019/2011 περί της κοινωνικής οικονομίας δημιουργήσαμε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα με αριθμό…