Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις και Επισημάνσεις Αναφορικά με το Πρότυπο Καταστατικό Επειδή είναι πολλές οι ερωτήσεις που έχει κάποιος κατά την διαδικασία συμπλήρωσης του καταστατικού σας παρουσιάζουμε τις πιο σημαντικές και…