Αγαπητοί συνάδελφοι των Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων … για πολλούς από εσάς έχει ήδη συμπληρωθεί ένας χρόνος στην δραστηριοποίηση σας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, κάποιοι από εσάς ήδη έχουν βρει τον δρόμο…