Στο πλαίσιο των δράσεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «στη Γραμμή των Οριζόντων» (ΤοπΕΚΟ) στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου για την απασχόληση ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες…