Παραχώρηση εγκαταστάσεων Σιδηροδρομικού Σταθμού Ανεμοχωρίου σε ΚοινΣΕπ

Υπεγράφη πρόσφατα η παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ανεμοχωρίου από την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στον Δήμο Πύργου, από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Αντωνακόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ Περικλή Νικολάου και…

Νόμος 4555/2018 Παραχώρηση  χρήσης κινητών και ακινήτων των δήμων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Και επίσημα σε ΦΕΚ η δωρεάν παραχώρηση κινητών και ακινήτων των Δήμων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (download) Άρθρο 196 Εκμίσθωση ακινήτων των δήμων – Παραχώρηση  χρήσης κινητών και…

Παραχώρηση χώρου στην «ΑΡΓΩ ΚοινΣΕπ» για τη λειτουργία καταστήματος ανακύκλωσης/επανάχρησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη του: Τα αριθ. 4697/01.03.2019 & 16037/27.08.2019 έγγραφα του Επιστημονικά Υπεύθυνου, του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ», σύμφωνα με τα οποία ζητείται η παραχώρηση…

Σπερχειάδα  Παραχώρηση χώρου στην ΚοινΣΕπ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ

Στη Σπερχειάδα σήμερα Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 11.00, συνήρθαν σε δημόσια τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 3833/2628/15.04.2019 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου…

Λήψη Απόφασης επί αιτήματος ΚοινΣΕπ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ για παραχώρηση χώρου.

Στη Σπερχειάδα σήμερα Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 11.00, συνήρθαν σε δημόσια τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 3833/2628/15.04.2019 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου…

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του κτιριακού συγκροτήματος της ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης στην  ΚοινΣΕπ ΑΒΑΛΗ 

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης υπό μορφή χρησιδανείου, χώρων του κτιριακού συγκροτήματος της ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης (ΚΕΤΕΚ Παλλήνης), ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ., στην «ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» για τις ανάγκες υλοποίησης των…

Παραχώρηση χώρου του κτιριακού συγκροτήματος της ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης σε ΚοινΣΕπ

Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ αποφασίζει την δωρεάν {download} παραχώρηση χώρου του κτιριακού συγκροτήματος της ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης (ΚΕΤΕΚ Παλλήνης) στην ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, ως εξής: Το τμήμα…

Τρεις σημαντικές υπoδομές του Δήμου Ανωγείων παραχωρήθηκαν σε ΚοινΣΕπ με σκοπό τη λειτουργία τους

Την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου, μεταξύ του Δήμου Ανωγείων  και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ)” με διακριτικό τίτλο «Ν-Ιδαία Συνεργασία» υπογράφηκε  Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρησιδανείου Ακινήτων, σε εφαρμογή της 51/2018 απόφασης του…

Παραχώρηση χώρου στο π. Δημαρχείο Ταύρου στην ΚοινΣΕΠ Χειροποίητες Τάσεις

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου, διεύθυνση έδρας καθώς και φυσική έδρα στο π. ∆ηµαρχείο Ταύρου για την εξυπηρέτηση νεοϊδρυθείσας ΚΟΙΝΣΕΠ µε τίτλο « ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ » {download} Στην Κοινότητα…

Παραχώρηση χρήσης  μίας αίθουσα του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Βίνιανης  στην νεοσύστατη ΚοινΣΕπ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Στο Κερασοχώρι, σήμερα στις τριάντα(30) του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του…