Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού στα Κτίρια των Θεραπευτικών Προγραμμάτων / Μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ…

Διακήρυξη που αφορά ΚοινΣΕπ στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη,

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης δημοσίευσε την διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 24PROC014903082 που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  του Διοικητηρίου που βρίσκεται επί στη Θεσσαλονίκη, Αγίου Δημητρίου και…

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση και την αναζωογόνηση της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) προχώρησε στην προκήρυξη διεθνών…