Έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φιλοξενία στην Νέα Θερμοκοιτίδα

Η ενημερωτική πύλη KoinSEp.Org στο πλαίσιο ανάπτυξης της δράσης της στην στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα που πιστά υπηρετεί εδώ και πάνω από 3 χρόνια δημιουργεί στο κέντρο της…