Σας κοινοποιούμε επιστολή δυο Κοιν.Σ.Επ. προς τον υπουργό εργασίας κο Βρουτση με θέματα που αφορούν τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Αντιμετώπιση ΚΟΙΝΣΕΠ και μέτρα στήριξής τους Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σας κοινοποιούμε επιστολή από αποστείλαμε στον υπουργό εργασίας και αρμοδίους φορείς για πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε κατά την διαδικασία ίδρυσης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα. Δυτική…