Υπόδειγμα υποβολής Αιτήματος Χορηγίας για στήριξη μιας ΚοινΣΕπ

Σας παρουσιάζουμε ένα υπόδειγμα επιστολής μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης προς Έναν εν δυνάμη χορηγό για στήριξη αναλύοντας τους στόχους που θα επιτευχθούν μέσω της Χορηγίας αυτής. [Το όνομά σας] [Η…