Team Coaching: Το κλειδί για εξαίρετη επιχειρηματική απόδοση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στην κορυφή όλων των οργανισμών παγκοσμίως βρίσκουμε πάντα μια ομάδα στελεχών με την ονομασία «διοικητική ομάδα», «ηγετική ομάδα», «διοικητικό συμβούλιο», «c-suite» ή απλά «top team».

Η επιχειρηματική απόδοση αποτελεί το βασικό μέλημα αυτής της ομάδας και καθώς η στρατηγική των εταιρειών βασίζεται όλο και συχνότερα στην ολοκληρωμένη δημιουργία αξίας, οι ηγετικές ομάδες σήμερα καλούνται να αναλαμβάνουν συλλογικά την ευθύνη της εταιρικής απόδοσης. Στην καρδιά της ομαδικής αυτής υπευθυνότητας υπάρχει η δέσμευση και η εμπιστοσύνη που αναπτύσσονται φυσικά όταν η ομάδα μοιράζεται ένα σαφή προσδιορισμένο σκοπό, κοινούς στόχους και προσέγγιση. Παράλληλα, η συν-υπευθυνότητα καλλιεργείται και αναπτύσσεται με το χρόνο και την ενέργεια που επενδύει η ηγετική ομάδα στο τι πρέπει να επιτευχθεί και στη μεταξύ τους συνεργασία για την καλύτερη επίτευξη του κοινού στόχου.

images

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το coaching της διοικητικής ομάδας αποτελεί μέρος του ρόλου του Διευθύνοντος Συμβούλου. Θα απαντούσα ότι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι δεν είναι οι ιδανικοί coach λόγω του όγκου δουλειάς τους, της ειδικευμένης κατανόησης δυναμικής ομάδων που απαιτεί το team coaching και -σε ορισμένες περιπτώσεις- της περιορισμένης εξοικείωσης τους με συγκεκριμένες δεξιότητες coaching. Επιπλέον, ένας εξωτερικός coach επιτρέπει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να συμμετάσχει ουσιαστικά στην ομάδα και να ενθαρρύνει με αυτόν τον τρόπο τη συλλογική δέσμευση και υπευθυνότητα της διοικητικής ομάδας, χωρίς να αποτελεί ο ίδιος ή ίδια το επίκεντρο των υπολοίπων μελών της ομάδας.

Βάσει των παραπάνω, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές και καταστάσεις όπου το team coaching έχει αποδειχθεί μοχλός αλλαγής με απτή επιχειρηματική αξία.

Επιχειρηματική ατζέντα

Πρόκειται για το coaching της ομάδας, για την αποσαφήνιση και την ανάπτυξη δέσμευσης γύρω από τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσει και στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθεί για την επίτευξη των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Αυτό περιλαμβάνει εργασία με την ομάδα ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο και οι διαδικασίες, αν είναι απαραίτητο, ώστε αυτές οι προτεραιότητες να παραμένουν στην πρώτη θέση της επιχειρηματικής της ατζέντας.

Σκοπός της ομάδας

Το coaching βοηθά την ομάδα να αποκτήσει μια ξεκάθαρη και σαφή αίσθηση της αξίας της συγκεκριμένης ομάδας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής. Η αξία αυτή δεν αποτελείται από το σύνολο της ατομικής συνεισφοράς του κάθε μέλους της ομάδας, αλλά από την αλληλεξάρτηση των μελών της ομάδας, που επιτρέπει σε όλα τα μέλη να εστιάσουν και συνεργαστούν προς τους κοινούς τους στόχους.

Εργασιακές σχέσεις

Πρόκειται για το coaching της ηγετικής ομάδας, για την ανάπτυξη ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων και εμπιστοσύνης. Για παράδειγμα, η συζήτηση γύρω από το τι χτίζει και τι καταστρέφει την εμπιστοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς στην ηγετική ομάδα, αν τα μέλη της ομάδας αναλογιστούν τις ατομικές τους συμπεριφορές. Για μία τέτοια συζήτηση απαιτείται ακεραιότητα, κουράγιο και ειλικρίνεια.

Συλλογική υπευθυνότητα

Το coaching επιτρέπει την ανάπτυξη πραγματικής ομαδικότητας και συνεργασίας, βάσει της θέλησης των μελών της ομάδας να καταστήσουν τους εαυτούς τους και ο ένας τον άλλον υπεύθυνους για τις ενέργειες και τις συμπεριφορές τους, ώστε να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι. Το coaching μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη ανοιχτού διαλόγου και ανατροφοδότησης.

Θετική σύγκρουση

Το coaching βοηθά την ομάδα να μιλήσει για «όσα δεν λέγονται». Δηλαδή να μιλήσει ανοιχτά, να μοιραστεί ειλικρινά απόψεις για πραγματικά θέματα και προβλήματα εντός και εκτός ομάδας, και να έχει την ικανότητα να επιλύσει συγκρούσεις εποικοδομητικά.

Αποτελεσματικές συναντήσεις

Σε αυτή την περιοχή το coaching βοηθά στην αποτελεσματικότητα των συναντήσεων της ομάδας, με αξιοποίηση του χρόνου, καλύτερη εστίαση της ατζέντας και δέσμευση για απτά αποτελέσματα.

Λήψη αποφάσεων

Πρόκειται για το coaching της ομάδας, στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων που έχουν το μέγιστο αντίκτυπο και όφελος για την εταιρεία. Οι δομημένες συζητήσεις, που συμπεριλαμβάνουν και βοηθούν τα μέλη να ευθυγραμμιστούν σε κοινή διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, είναι απαραίτητες για τη λήψη αποτελεσματικών συλλογικών αποφάσεων.

Αξιοποίηση της διαφορετικότητας

Ο coach της ομάδας την βοηθά να κατανοήσει τα δυνατά σημεία και τις διαφορές μεταξύ των μελών που κατευθύνουν την απόδοση. Ξεκινώντας με ένα πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός υψηλότερου επιπέδου επίγνωσης, η ομάδα μαθαίνει να αναγνωρίζει τρόπους έμπρακτης αξιοποίησης των δυνατών σημείων και των διαφορών, ώστε τα μέλη να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα μεταξύ τους και να επιτυγχάνουν ανώτερα αποτελέσματα.

Έχοντας ορίσει τις κύριες περιοχές της συνεισφοράς του team coaching, το σημείο αφετηρίας του είναι πάντα η συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο πάνω στο επιχειρηματικό πλαίσιο και στα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες της ομάδας, ώστε να βρεθεί το βέλτιστο σημείο έναρξης του coaching. Επιπλέον, το επίκεντρο του team coaching είναι το coaching της ομάδας ενόσω τα μέλη εργάζονται μαζί για την βελτίωση της ομαδικής και επιχειρηματικής απόδοσης.

πηγή