Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Η εναλλακτική προοπτική της επιχειρηματικότητας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 Ώρα 11:00-15:00 Πνευματικό Κέντρο Λυκόβρυσης, Αγ. Βαρβάρας 25, Λυκόβρυση

11:00-11:30
Έναρξη – Εγγραφές

11:30-12:00
Παρουσίαση του Προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα  στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Λυκόβρυσης – Πεύκης & Ηρακλείου Αττικής» Στέλεχος της Εταιρίας Advanced Consulting ΑΕ

12:00-12:30
Κοιν.Σ.Επ. «Εν Δράσει» Άννα Παπαδημητρίου, Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος

12:30-13:00
Διαδικασίες Δημιουργίας Κοιν.Σ.Επ. Άγγελος Φίσκιλης, Διαχειριστής Ενημερωτικής Σελίδας koinsep.org & Μέλος της Κοιν.Σ.Επ. ένταξης «ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ»

13:00-13:15
Ερωτήσεις – Συζήτηση

13:15-13:45
Επιλογή Αντικειμένου για μία Επιτυχημένη Κοιν.Σ.Επ. Άγγελος Φίσκιλης, Διαχειριστής Ενημερωτικής Σελίδας koinsep.org & Μέλος της Κοιν.Σ.Επ. ένταξης «ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ»

13:45-14:00
Ερωτήσεις – Συζήτηση

14:00-14:30
Coffee Break

14:30-15:00
Κοιν.Σ.Επ. «ΕΚΑΤΗ» κος Στρατάκος Α., Στέλεχος της Κοιν.Σ. Επ.

15:00-15:15
Ερωτήσεις – Συζήτηση – Κλείσιμο Workshop

Δηλώσεις Συμμετοχής: κ. Μαριλία Δούβου τηλ.: 2106897401, e-mail: debriefevents@gmail.com

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΗΦΑΙΣΤΙΑΔΕΣ υλοποιεί την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα  στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Λυκόβρυσης – Πεύκης & Ηρακλείου Αττικής», η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», και ειδικότερα στη «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).