Εθελοντισμός με ασφαλιστική κάλυψη και φοροαπαλλαγές


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι καταστροφικές πυρκαγιές ανέδειξαν εκ νέου τη σημασία του εθελοντισμού και των δωρεών. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει, μετά από πολύμηνη επεξεργασία, το νομοσχέδιο που θα επιχειρήσει να βάλει τάξη στο εν λόγω πεδίο. Για να θωρακισθεί θεσμικά, αλλά και για να δώσει κίνητρα για δωρεές και να διασφαλίσει ασφαλιστικά τους εθελοντές.

Το νομοσχέδιο για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών και την εθελοντική απασχόληση που οδεύει προς διαβούλευση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις εθελοντικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, με κοινωφελή, μη εμπορικό σκοπό (ΜΚΟ) και θεμάτων που αφορούν στην εθελοντική απασχόληση εντός ή εκτός Ελλάδας.

Τρεις είναι οι άξονες αλλαγών.

  1. Νομοθετείται η εθελοντική εργασία και έτσι πλέον μπαίνουν κανόνες μεταξύ άλλων υποχρέωσης της κάθε ΟΚοιΠ για ασφαλιστική και ιατρική κάλυψη του εθελοντή.
  2. Για πρώτη φορά δημιουργείται μητρώο για όλες τις Οργανώσεις. Προσβάσιμο και στο κοινό. Αλλά και ειδικό μητρώο στο οποίο θα εγγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια που θα τεθούν, ένα από τα οποία είναι να τηρούνται χρηματοοικονομκές καταστάσεις για 2 έτη από ορκωτούς λογιστές.
  3. Τα κίνητρα ένταξης στο ειδικό μητρώο είναι και φορολογικά: προωθείται διπλασιασμός του εκπιπτόμενου φόρου στο 40% του ποσού της δωρεάς. Αλλά και αύξηση του πλαφόν που επιτρέπεται να χορηγηθεί ως δωρεά από το 5% του εισοδήματος του δωρητή στο 40%. Για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων υπάρχει απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ και τεκμήρια.

Υπενθυμίζεται από κυβερνητικές πηγές πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο που να ρυθμίζει συνολικά τις σχέσεις του Κράτους με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Τα τελευταία χρόνια έχουν κατά καιρούς θεσπισθεί σκόρπιες νομοθετικές διατάξεις με αποτέλεσμα να έχουν οδηγήσει σε κατακερματισμό του νομικού πλαισίου για την Κοινωνία των Πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υφίστανται 9 διαφορετικά μητρώα σε αντίστοιχα Υπουργεία που καταγράφουν ΜΚΟ. Μερικά μητρώα περιλαμβάνουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις εταιρείες (ΚΟΙΝΣΕΠ) ή Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) που δεν είναι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά εταιρείες.

Επισημαίνεται πως συχνές καταγγελίες για καταχρήσεις έχουν οδηγήσει σε άκριτη εξίσωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που παράγουν έργο, με οργανώσεις που εκμεταλλεύτηκαν τα φιλάνθρωπα συναισθήματα της κοινωνίας, με αποτέλεσμα η έννοια ΜΚΟ να είναι συνώνυμη στη λαϊκή συνείδηση με τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση.

Επιχειρείται μεταξύ άλλων η σύνδεση της κρατικής χρηματοδότησης με την διαφάνεια-εποπτεία-λογοδοσία, αλλά και η ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των οργανώσεων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η θέσπιση κοινών αρχών και κριτηρίων διαφάνειας και λογοδοσίας για την κρατική χρηματοδότηση, η κεντρική διαχείριση και έλεγχος όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών – προϋποθέσεων για την χρηματοδότηση και η δημιουργία δύο ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, όπου θα καταγράφονται οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που επιθυμούν να εποπτεύονται ως προς την πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων διαφάνειας και λογοδοσίας, προκειμένου να λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. Θα γίνει χαρτογράφηση των Οργανώσεων και θα υπάρξει δέσμη κινήτρων για τη δημιουργία ισχυρών Οργανώσεων και για την παροχή δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών.

Επίσης προωθείται η πλήρης κατοχύρωση της εθελοντικής απασχόλησης σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ή στον δημόσιο τομέα, του νομικού καθεστώτος των εθελοντών και της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Θα γίνεται χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» για την αναγγελία των εθελοντών, με σκοπό την προστασία, την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και της υγειονομικής ασφάλειας και την ανάληψη των ευθυνών του φορέα εθελοντικής απασχόλησης.