Q&A

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην σελίδα μας για την ενημέρωση σας σχετικά με την κοινωνική οικονομία από τον Δεκέμβρη του 2012. Εδώ θα μπορείτε να βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις που υπάρχουν και τις ανάλογες απαντήσεις σε κάθε απορία σχετικά με οτιδήποτε αφορά την λειτουργία των ΚοινΣΕπ και κάθε άλλο σχετικό ερώτημα. Αν δεν υπάρχει εδώ ήδη απάντηση στην ερώτηση σας μπορείτε να μας στείλετε την απορία σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του κειμένου αυτού. Επίσης μπορείτε να καλέσετε από τις 10:00 – 18:00 κάθε ημέρα της εβδομάδας για να σας βοηθήσουμε σε κάθε σχετικό θέμα που αντιμετωπίζετε τόσο κατά τον σχεδιασμό της ΚοινΣΕπ σας όσο και κατά την μετέπειτα λειτουργία του. (τηλέφωνα στο τέλος του άρθρου)

Πως ξεκινάω μια ΚοινΣΕπ;

 • Το πρώτο βήμα για την δημιουργία μίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η εγγραφή της στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι το Δημόσιο Βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή για την καταγραφή των νομικών προσώπων που σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία. Για να ιδρύσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση οφείλετε να κάνετε την έγγραφη σας στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 

Που μπορώ να βρω άλλες πληροφορίες και ποιος μπορεί να με βοηθήσει στην διαδικασία σύστασης της ΚοινΣΕπ που σχεδιάζω;

 • Μπορείτε να μας καλέσετε σε ένα από τα τηλέφωνα που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου αυτού μετά την φόρμα επικοινωνίας για να σας βοηθήσουμε τόσο στην σύσταση αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας όλη την διαδικασία αλλά και στην συνέχεια με κάθε απορία που θα έχετε. Σχετικές πληροφορίες βρείτε εδώ.

Είμαι στον νόμο Κατσέλη η χρωστώ στον ΟΑΕΕ και στην Εφορία τι γίνεται;

 • Η Συμμετοχή κάποιου ως μέλους σε μια ΚοινΣΕπ ακόμα και αν έχει εκκρεμότητες στην εφορία από παλαιότερο επάγγελμα η στον ΟΑΕΕ η είναι ενταγμένος στον νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν έχει κανένα πρόβλημα το να είναι μέλος η ακόμα και εργαζόμενος στην ΚοινΣΕπ

Παίρνω αναπηρικό επίδομα η σύνταξη υπάρχει πρόβλημα;

 • Η συμμετοχή ως μέλους η ακόμα και η εργασία σας σε μια ΚοινΣΕπ δεν σας στερεί κανένα επίδομα η σύνταξη που τυχόν λαμβάνετε .

Έχω κάρτα ανεργίας η παίρνω επίδομα θα το χάσω;

 • Οχι για όσο θα είσαστε απλό μέλος η θα παρέχετε εθελοντική η άμισθη εργασία δεν θα χάσετε το επίδομα σας η την ισχύ της κάρτας σας.

Είμαι Ρομά Αποφυλακισμένος η Απεξαρτημένος πως μπορώ να βοηθηθώ μέσα από μια ΚοινΣΕπ;

 • Συμμετέχοντας σαν μέλος σε μια ΚοινΣΕπ Ένταξης μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε χωρίς να χρειάζεται να δείξετε κάπου το ποινικό σας μητρώο η κάποιο άλλο έγγραφο που θα σας δυσκολέψει στην επανένταξη σας στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ήδη πολλοί αποφυλακισμένοι Ρομά η απεξαρτημένοι έχουν κάνει αυτό το βήμα και έχουν αποκαταστασθεί επαγγελματικά και κοινωνικά.

Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ;

 • Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο καταδεικνύουν ότι προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας.

Πόσες κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων υπάρχουν ;

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:

αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Eυάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Eυάλωτες Ομάδες  είναι α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή), β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα, γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.

αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Ειδικές ομάδες είναι α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, γ) οι άστεγοι, δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ε) οι οικονομικοί μετανάστες, στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου, ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών καii άνω των πενήντα ετών.

αγ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος».

Τι είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

 • Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.4430/2016, συστήνεται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο είναι Δημόσιο Βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Ποια είναι η διαδικασία σύστασης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης;

 • Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, καθώς και τυπικές διαδικασίες ίδρυσης.

Οι τυπικές – υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης περιλαμβάνουν εκείνα τα βήματα που προβλέπονται για την ίδρυση ενός αστικού συνεταιρισμού, ενώ επιπλέον απαιτείται και η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

Στις ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού ανήκουν τόσο η προπαρασκευή διαφόρων επιχειρηματικών εργαλείων, όπως είναι η έρευνα αγοράς και το επιχειρηματικό σχέδιο, όσο και η κινητοποίηση και ενημέρωση των πιθανών εταίρων της με στόχο τη δημιουργία του αρχικού πυρήνα της επιχείρησης και την προσέλκυση και άλλων ατόμων ή φορέων που πιθανόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Τι πρέπει να κάνω πριν πάω στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας;

 • Να συντάξω το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης πρότυπου καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται ως παράρτημα στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. 61621/Δ5.2643

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

 • Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας:
  Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη,
  Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη,
  Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό μέλος, περί συμμετοχής ή μη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ.,
  (Μόνο οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.
  Άλλα σχετικά δικαιολογητικά (όπου απαιτείται).

Πότε ολοκληρώνεται η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ.;

 • Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου στη διαδικασία εγγραφής της Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και έκδοση βεβαίωσης Εγγραφής), ολοκληρώνεται η σύσταση της επιχείρησης.

Τι συμβαίνει αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή λανθασμένα;

 • Το Τμήμα Μητρώου ζητά συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει η Κοιν.Σ.Επ. εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Τι θα συμβεί αν δεν συμπληρώσω ή διορθώσω τα στοιχεία που μου ζητά το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας στην προθεσμία που μου έχει θέσει;

 • Προβλέπεται η απόρριψη του αιτήματος εγγραφής ή, σε μεταγενέστερο στάδιο, ακόμη και η διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο.

Είναι δεσμευτικές οι προθεσμίες που μου θέτει το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας;

 • Οι προθεσμίες είναι δεσμευτικές. Ως προς τις διαδικασίες ίδρυσης, αυτές είναι όμοιες και δεν αλλάζουν ανάλογα με το είδος της Κοιν.Σ.Επ. Συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ιδρύσουν μια Κοιν.Σ.Επ. θα πρέπει να ανατρέξουν στη σελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.ypakp.gr) και συγκεκριμένα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Εκεί θα βρουν ένα πρότυπο καταστατικό, υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) και την ειδική αίτηση. Αφού συμπληρώσουν αυτά τα έγγραφα (υπεύθυνη δήλωση κάνει κάθε μέλος χωριστά), τα καταθέτουν στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου και περιμένουν το μέγιστο 15 μέρες μέχρι την οριστική απόφαση έγκρισης.

Πόσο χρόνο έχω μετά την προέγκριση για να κάνω έναρξη στην εφορία;

 • Ο Φορέας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού λάβει τη Βεβαίωση Εγγραφής, οφείλει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο, να υποβάλει μέσω της πλατφόρμας τα εξής δικαιολογητικά:

Σε πιες περιπτώσεις κάνω τροποποίηση καταστατικού και ενημέρωση του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας;

 • Τροποποίηση και ενημέρωση του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας γίνεται μόνο για τους παρακάτω λόγους: Αλλαγή έδρας, Είσοδο η Αποχώρηση Μέλους, Προσθήκη Καταστατικών Σκοπών, Αγορά Προαιρετικής Συνεταιριστικής Μερίδας, Αλλαγή Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής και όλα αυτά γίνονται  με πιστοποίηση μέσω κωδικών πρόσβασης του TaxisNet

Υπάρχει Κλαδικό Όργανο που εκπροσωπεί τις ΚοινΣΕπ

 • Ναι υπάρχει και μπορείτε να βρείτε εδώ όλες τις σχετικές πληροφορίες

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής-Ασφάλιση;

 • Συνεταιριστής μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο. Όπως προκύπτει και από τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 14 του νόμου 4430/16, μόνη η συμμετοχή στην επιχείρηση δεν προσδίδει την ιδιότητα του εμπόρου και δε δημιουργεί ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Συνεπώς επιτρέπεται η συμμετοχή ακόμα και όσων υπάγονται στο νόμο Κατσέλη, έχουν κόκκινα δάνεια κ.ο.κ. Ως εταίροι μπορούν επίσης να συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα, αλλά η συμμετοχή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 των μελών. Αυτοί που απαγορεύεται να συμμετέχουν ως μέλη είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σε Ο.Τ.Α., με εξαίρεση τη συμμετοχή τους σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από το φορέα που εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ. 

Ποιός φέρει την πλήρη ευθύνη στην ΚοινΣΕπ

 • Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Κοιν.Σ.Επ. με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρον με την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 115 του Ν. 2238/1994 (Α’151) και το άρθρο 4 του Ν. 2556/1997 (Α’ 270) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ. Για τις οφειλές προς το Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.

Ποιος διοικεί την ΚοινΣΕπ;

 • Η Εκλεγμένη Διοικούσα επιτροπή που αποτελείται από μονό αριθμό μελών (πρόεδρος γραμματέας και ταμίας) η ο διαχειριστης που έχει διορισθεί από την γενική συνέλευση των μελών αν η ΚοινΣΕπ αποτελείται απο 5 μέλη.

Μέσα στον νόμο λέει για καπια ποσοστά στην διανομή κερδών τι είναι αυτό;

 • Ο νόμος αναφέρει ότι αν στο τέλος του έτους περισσέψουν χρήματα από την καλή διαχείριση τότε αυτά έως 35% μπορούν να δοθούν μπόνους σε όσους έχουν εργαστεί με μισθωτή εργασία είτε είναι μέλη είτε όχι και το υπόλοιπο είναι για τις ανάγκες της επιχείρησης, στην ουσία είναι το ταμείο της επιχείρησης που τρέχει από το νέο έτος αλλά εσείς θα ξέρετε πιο ποσό είναι αυτό όταν υποβληθεί η ετήσια φορολογική δήλωση.

Ποιες είναι οι ετήσιες υποχρεώσεις μιας ΚοινΣΕπ προς το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

 • Οι υποχρεώσεις μιας ΚοινΣΕπ προς το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι η Ετησία Υποβολή Απολογισμού Δράσεων και ο Προγραμματισμός των Δράσεων του Νέου Έτους και υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου η το συντομότερο δυνατόν μετά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, εδώ μπορείτε να δείτε επιπλέον σχετική ενημέρωση.

Πιο ποσό μπορώ να χρησιμοποιώ για αμοιβές;

 • Κάθε μήνα από τα έσοδα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το 100% των εσόδων σας για αμοιβές εργαζόμενων και κάθε άλλη ανάγκη της ΚοινΣΕπ σας

Πια είναι η φορολόγηση των ΚοινΣΕπ;

 • Η ΚοινΣΕπ φορολογείται για το ποσό που θα περισσέψει μετά την διανομή του 35% στους εργαζομένους με τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή

Υπάρχει χρηματοδότηση των ΚοινΣΕπ;

 • Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο μπορεί μια ΚοινΣΕπ να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης αλλά και από το ταμείο στήριξης της κοινωνικής οικονομίας όπως ανακοινώθηκε με τον νέο νόμο 4430/2016

Που πληρώνω ασφαλιστικές εισφορές;

 • Ένα μέλος που δεν προσφέρει εξαρτημένη εργασία στην ΚοινΣΕπ δεν ασφαλίζεται και δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις, το εργαζόμενο μέλος πληρώνει αναλογικές εισφορές επί των εσόδων του από μισθωτή εργασία στο ΙΚΑ η στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα.

Συνταξιούχος μέλος ΚοινΣΕπ μπορεί να εργάζεται και να αμείβεται;

 • Ενας συνταξιούχος μπορεί να εργάζεται και να αμείβεται μόνο αν το επιτρέπει ο ασφαλιστικός του φορέας και φυσικά τότε θα δικαιούται και μερίδιο από την διανομή κερδών

Απλό μέλος ποιες υποχρεώσεις έχει;

 • Ένα απλό μέλος που δεν παρέχει μισθωτή εργασία στην ΚοινΣΕπ δεν έχει ασφαλιστικές η φορολογικές υποχρεώσεις.

Από πότε ισχύει η αποχώρηση ενός μέλους;

 • Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Κοιν.Σ.Επ. με δήλωση που υποβάλλεται εγγράφως σε αυτή και ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους. Στο μέλος που αποχωρεί επιστρέφεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού ή της οικονομικής κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί έγκρισης της αποχώρησης. Αν η ανωτέρω αξία της συνεταιριστικής μερίδας του αποχωρούντος υπερβαίνει την αξία του ποσού που καταβλήθηκε για την απόκτησή της, ως ανώτερο όριο επιστροφής ορίζεται το τριπλάσιο της αρχικής αξίας της μερίδας. Με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η αποχώρηση του μέλους ολοκληρώνεται με τη λογιστική εκκαθάριση του επόμενου λογιστικού έτους.

Μπορεί η ΚοινΣΕπ να έχει μέλη που δεν είναι από την ίδια περιοχή;

 • Ναι η ΚοινΣΕπ μπορεί να έχει μέλη από οποιοδήποτε σημείο της Γης επιθυμεί.

Μπορούν να είναι μέλη στην ΚοινΣΕπ συγγενικά πρόσωπα;

 • Ναι μπορούν να είναι συγγενικά πρόσωπα μέλη στην ίδια ΚοινΣΕπ

Μπορεί ανήλικος να είναι μέλος σε ΚοινΣΕπ

 • Ναι μπορεί μόνο στις ΚοινΣΕπ Ένταξης και εφόσον έχει παραβατική συμπεριφορά.

Μπορεί άτομο με νοητική στέρηση να είναι μελος σε ΚοινΣΕπ

 • Μπορεί να είναι μέλος σε ΚοινΣΕπ άτομο με νοητική στέρηση εφόσον δεν έχει του στερηθεί με δικαστική απόφαση η κηδεμονία του και σε αντίθετη περίπτωση με απόφαση του νόμου 4554 μπορεί ο κηδεμόνας να υπογράψει στην θέση του.

Δημόσιος υπάλληλος μπορεί να είναι μέλος μιας ΚοινΣΕπ να εργάζεται και να αμείβεται;

 • Δημόσιος υπάλληλος μπορεί να είναι μέλος μιας ΚοινΣΕπ να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του, Το αν μπορεί να αμείβεται θα πρέπει να ρωτήσει την υπηρεσία του αν του επιτρέπει να προσφέρει μισθωτές υπηρεσίες σε έναν αστικό συνεταιρισμό και να λάβει ανάλογη τυπική άδεια.

Είμαι μέλος σε μια ΚοινΣΕπ μπορώ να μπω και σε άλλη;

 • Ναι μπορείτε εφόσον δεν έχει την ίδια δραστηριότητα 

Μπορεί μια ΚοινΣΕπ να εξάγει προϊόντα σε άλλη χώρα;

 • Ναι μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς κανέναν περιορισμό

Μπορώ να παραχωρήσω στην ΚοινΣΕπ που είμαι μέλος πάγια στοιχεία η πρώτες ύλες;

 • Ναι μπορείτε να το κάνετε αρκεί να γίνει με ένα έγγραφο που θα περιγράφει αναλυτικά το προς παραχώρηση είδος και τους ορούς επιστροφής του εάν αποχωρήσετε από μέλος η κλείσει η ΚοινΣΕπ. Θα πρέπει να καταγραφεί στα βιβλία της Γενικής Συνέλευσης για να λάβουν γνώση και τα άλλα μέλη και να φτιαχτεί ένα πρακτικό αποδοχής της παραχώρησης. Το ιδιο ισχύει και για ενίσχυση της ΚοινΣΕπ μεσώ της παραχώρησης μετρητού για τους σκοπούς της,

Μια ΚοινΣΕπ που ασχολείται με τουρισμό χρειάζεται σήμα ΕΟΤ? Μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένα τουριστικά προγράμματα ή καλύπτει μόνο την υλοποίηση δράσεων?

 • Ναι μπορεί να λάβει το ανάλογο σήμα από το αρμόδιο τοπικό γραφείο

Μπορεί μια ΚοινΣΕπ να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω franchising? Στην περίπτωση αυτή τιμολόγια ποιος κόβει? η κοινσεπ ή η εταιρεία που δίνει το franchise?

 • Για να γίνει δικαιοχρήστης μια ΚοινΣΕπ θα πρέπει να έχει τα χρήματα να επενδύσει στο project και να έχει γίνει από τον δικαιοπάροχο η επιλογή και η εκπαίδευση του προσωπικού η ΚοινΣΕπ λοιπόν χρησιμοποιεί τα δικά της φορολογικά στοιχεία και δίνει ετήσια δικαιώματα στον δικαιοπάροχο η ποσοστό επί των κερδών.

Απο την στιγμή της έγκρισης της ΚοινΣΕπ πόσο γρήγορα μπορούμε να μπούμε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ας πούμε για την αγορά εξοπλισμού δραστηριοτήτων?

 • Ναι η δυνατότητα ένταξης σας σε νέα προγράμματα και από το ταμείο στήριξης της κοινωνικής οικονομίας ΕΣΠΑ από το υπουργείο εργασίας προσανατολισμένο σε ΚοινΣΕπ

Μπορώ να έχω δραστηρίοτητες και εκτός του νομού μου;

 • Ναι φυσικά μια ΚοινΣΕπ μπορεί να έχει δραστηρίοτητες σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας της Ευρώπης η του Κόσμου θέλει

Τι Διαφορετικό έχει ο νέος νόμος για την Κοινωνική Οικονομία από τον παλαιό;

 • Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στον παλαιό (4019/2011) και τον νέο νόμο (4430/2016) χωρίς να είναι εξαιρετικά σημαντικές η να κάνουν την μεγάλη διαφορά και αυτοί είναι οι παρακάτω … 1) Ο νέος νόμος έχει πλέον δυο διακριτές κατηγορίες μια της ένταξης ευάλωτων ομάδων και μια κοινωνικού και συλλογικού σκοπού και έτσι είναι πιο ξεκάθαρη η κατηγοριοποίηση. 2) Μια νέα κατηγορία υπάρχει που είναι ο συνεταιρισμός εργαζομένων που στην ουσία είναι η σύμπραξη επαγγελματιών κάτω από ένα άλλο επαγγελματικό ΑΦΜ και οι οποίοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά από την πρώτη στιγμή στον ΟΑΕΕ η στο επαγγελματικό σωματείο που ανήκουν (μηχανικοί κ.α.) 3) Ξεκαθαρίζει την πλήρη ευθύνη του διαχειριστή στο 100% . 4) Δίνει απαλλαγή από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για τα 5 πρώτα χρονιά και μετά το τέλος διαμορφώνεται σε 500 ευρώ. 5) Η συμμετοχή των ευάλωτων ομάδων μειώθηκε σε ποσοστό και πλέον πρέπει να είναι τουλάχιστον 30% . 6) Οι 5μελης ΚοινΣΕπ μπορούν πλέον να έχουν διαχειριστή αντί διοικούσας επιτροπής με απόφαση της γενικής συνέλευσης τους. 7) Το ποσοστό εργαζομένων μη μελών έναντι μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%. 8) Κατά την αποχώρηση ένα μέλος λαμβάνει πίσω την συνεταιριστική μερίδα που έχει καταβάλει με την τρέχουσα τιμή που έχει διαμορφωθεί και έως 3 φορές της αρχικής της αξίας. 9) Μπορεί ένα μέλος να μετέχει σε άλλη ΚοινΣΕπ αρκεί να έχει διαφορετική δραστηριότητα.

Που μπορώ να βρω άλλες ΚοινΣΕπ;

 • Μπορείτε να επισκεφθείτε τον Πλήρη κατάλογο των ΚοινΣΕπ εδώ και να βρείτε κάθε πληροφορία σχετικά με το πιες και πόσες ΚοινΣΕπ υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα ανά κατηγορία νομό πόλη και δραστηριότητα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

Αν μετά από προσεκτική μελέτη είδατε ότι σας ενδιαφέρει να δραστηριοποιηθείτε μέσα από μια ΚοινΣΕπ ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ έτσι ώστε να μιλήσουμε και να σας βοηθήσουμε σε κάθε στάδιο της δημιουργίας της με την εμπειρία των 4 ετών που έχουμε στον χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας!

Δείτε παρακάτω μερικές χρήσιμες συμβουλές

Φίσκιλης Αγγελος
69310 25400 / Wind
6956 6956 66 / Vodafone