ΕΚΤ+ και κοινωνική ένταξη: Επενδύοντας σε ανθεκτικές και ευημερούσες κοινωνίες


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων.

Ο κ. Σταμάτης ως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας αναμένεται να εστιάσει την παρέμβασή του στη συνεισφορά του ΕΚΤ+ στην ένταξη και προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ ο κ. Paquet, Επικεφαλής της Μονάδας για την Ελλάδα και την Κύπρο, στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναφερθεί στην Αξιοποίηση του ΕΚΤ+ για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Η κ. Δανδόλου από την πλευρά της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ θα αναφερθεί στην εξέλιξη των πόρων του ΕΚΤ+ για το μέλλον μετά την πανδημία κάνοντας αναφορά και στη χρήση των πόρων του ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση έργων για αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της.

Η κ. Γαβουνέλη από της πλευρά της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θα αναφερθεί στο ρόλο της επιτροπής ως γέφυρας στο διάλογο μεταξύ κράτους-πολίτη για την κοινωνική ευημερία και την κοινωνική ένταξη, ενώ ο κ. Κανάκης εκπροσωπώντας τους Γιατρούς του Κόσμου θα αναφερθεί στο ΕΚΤ+ και στο ρόλο του στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και συμπεριληπτικού μοντέλου κοινωνικής ένταξης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του ΕΚΤ, Δ. Τρουλάκης.