Παρακολουθήστε την Εκδήλωση για την Ενίσχυση συνεργασιών στον πρωτογενή τομέα που έγινε σήμερα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 5χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 190 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και η πρωτοβουλία COOPEXPO φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, διοργάνωσαν από κοινού για τις ΚοινΣΕπ Παραγωγικού Σκοπού, αλλά και για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Μέτρο Συνεργασία -Συνέργειες Γ.Π.Α.-Κ.Αλ.Ο.»

Η εκδήλωση έγινε την Τρίτη 17 Ιουλίου στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά οδός 75, ώρα 14:00-17:00.Το θέμα της εκδήλωσης είναι η Πρόσκληση, στο πλαίσιο του ΠΑΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για την ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.). που αποτελούν σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας, να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων :

16. 1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας». Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχει-ρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».
16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή». Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Στόχος της Πρόσκλησης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5, είναι η δυνατότητα και η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που θα αναληφθούν εμπίπτουν απαραίτητα στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στη συνέχεια μπορεί να εμπίπτουν και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του.

Σκοπός είναι η στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» μέσω των δύο Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 και η υλοποίηση των αντίστοιχων επιχειρησιακών σχεδίων.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας ήταν:

  • Μέρος 1ο: Παρουσίαση του Μέτρου Συνεργασία με εισηγητή στέλεχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΥΕ ΠΑΑ
  • Μέρος 2ο: Στρογγυλό τραπέζι

Συντονιστής: Αλ. Κουτσούρης, Καθηγητής Γ.Π.Α., Τμήμα Αγρ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
Π. Ταραντίλης, Καθηγητής Γ.Π.Α., Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Π. Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής Γ.Π.Α., Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γ. Αλεξόπουλος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Κώστας Μοράρος, οικονομολόγος, Εκπρόσωπος ΚΑλΟ – COOPEXPO.
και ο εισηγητής ΕΥΕ ΠΑΑ

Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo