Στατιστικά Επισκεψιμότητας

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ιανουάριος

 x

 8.908

 220.357

706.419 

899,254

 615,979

1,307,966

Φεβρουάριος

 x

 10.966

 246.090

726.355 

1.187.009 

 877,612

Μάρτιος

 x

 12.267

 395.623

940.037 

1.001.598 

 577,858

Απρίλιος

 x

 44.167

 401.864

788.681 

756.455 

 427,080

Μάιος

 x

 65.212

 566.705

1.954.544 

801.800 

842,371

Ιούνιος

 x

 68.718

 458.408

 1.173.830

617,933

 1,050,896

Ιούλιος

 x

 79.806

 503.446

 789.270

516,512

 889,993

Αύγουστος

 x

 107.905

 352.836

 822.440

509,569

934,159

Σεπτέμβριος

 124.167

 679.723

 980.377

668,833

 1,480,883

Οκτώβριος

 169.974

 987.563

1.706.324 

409,026

 1,570,072

Νοέμβριος

 x

 218.763

 885.822

967.517 

714,371

 1,165,048

Δεκέμβριος

 6.192

 195.673

 692.936

1.387.531 

631,319

960,879

Σύνολο

 6.192

 1.106.526

 6.391.373

 12.943.325

8,713,679

11,392,830