Ένα χρόνο έκλεισε η πρώτη ΚοινΣΕπ στη Ροδόπη


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με έδρα εγκατεστημένη σε αποθήκη εργοστασίου της βιομηχανικής περιοχής Κομοτηνής και 16 ιδρυτικά μέλη η «Σπάρτακος Κοινσεπ» τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εμπορεύτηκε μπριγκέτες και pellet, προσωρινά και μέχρι να περάσει στον πρωτογενή τομέα

Το 2014 θα ξεκινήσει ο αποφλοιωτής δίκκοκων σταριών και ο πετρόμυλος, η διάθεση των εργαλείων-βοηθημάτων (ξεπουπουλιάστρες πουλερικών, αυτόματες πόρτες κοτετσιού, αυτόματες ταΐστρες κτλ), η μικρή βιοτεχνία μεταποίησης και εάν καταστεί εφικτό μέχρι το καλοκαίρι το μικρό κατάστημα-πρατήριο

images

Ο γεωπόνος Δημήτριος Αμανατίδης είναι ένα από τα 16 ιδρυτικά μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Σπάρτακος

Ένα χρόνο λειτουργίας συμπληρώθηκε φέτος από τότε που η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στο νομό Ροδόπης με την επωνυμία «Σπάρτακος Κοινσεπ» στη Ροδόπη έλαβε νομική μορφή και άρχισε τη δράση της. Πρόκειται για κοινωνικό συνεταιρισμό που ιδρύθηκε βάση του Νόμου 4019/2011. Ουσιαστικά είναι μία επιχείρηση όπως όλες οι υπόλοιπες, είναι περιορισμένης ευθύνης και αποτελεί ένα «υβρίδιο» μεταξύ μίας επιχείρησης και ενός συνεταιρισμού. Έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά τα κέρδη της δεν προορίζονται για τους μετόχους, αλλά μόνο για τους εργαζόμενούς της. Τα ιδρυτικά μέλη είναι 16 στον αριθμό και είναι άνθρωποι όλων των ειδικοτήτων επαγγελματίες και επιστήμονες, εργαζόμενοι αλλά και τρεις άνεργοι, γι’ αυτό και πρωταρχικός στόχος της λειτουργίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, ώστε να βρουν εργασία αρχικά αυτοί οι τρεις άνεργοι. Η επιχείρηση μπορεί αναπτύσσοντας εμπόριο, πώληση προϊόντων να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

Τα σημερινά μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είχαν ξεκινήσει ήδη πριν τρία χρόνια να οργανώνουν στην Κομοτηνή τους συνεργατικούς λαχανόκηπους, όταν ακόμα δεν υπήρχε εγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Όταν το 2011 με το ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας, 16 συμπολίτες μας αποφάσισαν να πάνε την προσπάθειά τους ένα βήμα παραπέρα και να ιδρύσουν την «Σπάρτακος Κοινσεπ» και να επενδύσουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο επιχείρησης.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: Ένταξης: Κοινωνικής Φροντίδας και Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει η «Σπάρτακος Κοινσεπ», επιχειρήσεις δηλαδή που αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α. Για την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, χρειάστηκαν τουλάχιστον 5 μέλη, αλλά σήμερα στην «Σπάρτακος Κοινσεπ», υπάρχουν 16 μέλη.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

«Ο στόχος μας είναι ο συνεταιρισμός μας να λειτουργήσει ως θερμοκοιτίδα ιδεών, επικεντρωμένη στις αρχές της διατροφικής και ενεργειακής αυτάρκειας, και στην πορεία αυτές να μετασχηματιστούν σε επιχειρηματικές ιδέες και οικονομικά βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις που θα προσφέρουν στην τοπική κοινωνία ασφαλή, ποιοτικά, φθηνά προϊόντα και υπηρεσίες και θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα θα αποτελέσουν και δείγματα καλής πρακτικής στον νέο συνεταιριστικό αγροτικό χώρο που διαμορφώνεται και πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας ενδυνάμωσης του πρωτογενούς τομέα ως βασικού παραγωγικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας». Στα λόγια αυτά του προέδρου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Σπάρτακος, γεωπόνου Δημήτρη Αμανατίδη, περιγράφεται ο στόχος λειτουργίας της επιχείρησης, που κάνει τα πρώτα της βήματα μέσα σε δυσμενές οικονομικά περιβάλλον, αλλά βάζει στόχους, όπως τους παρακάτω:

 • Δημιουργία συνεργατικών αστικών λαχανόκηπων για την εκπαίδευση εθελοντών και οικογενειών στην ιδιο-παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και υγιεινών λαχανικών με ήπιες μεθόδους χωρίς χημικά.
 • Παραγωγή και εμπορία σποροφύτων λαχανικών και δενδρυλλίων παραδοσιακών ποικιλιών.
 • Παραγωγή και εμπορία γεωργικών εφοδίων (σκευάσματα φυτοπροστασίας βιολογικής προέλευσης, βιολογικά εδαφοβελτιωτικά, εργαλεία μικροκαλλιεργητή-μικροεκτροφέα).
 • Δημιουργία μικρής μονάδας εκτροφής πουλερικών και κουνελιών.
 • Δημιουργία μικρής μονάδας μεταποίησης στερεής βιομάζας για θέρμανση (πέλλετ, μπριγκέτες).
 • Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων πρωτογενούς τομέα (φυτικής και ζωικής παραγωγής).
 • Δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, από διάφορες μορφές αιολική–γεωθερμία–ηλιακή (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά, κ.λπ.) και αξιοποίηση της με κάθε πρόσφορο μέσο.
 • Αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών, βιομάζας και βιοαερίου.
 • Ανάδειξη και διατήρηση παραδοσιακών προϊόντων και επαγγελμάτων.
 • Προώθηση τοπικών προϊόντων & αγαθών και τυποποιημένων συνεταιριστικών προϊόντων στην τοπική αγορά και ευρύτερα μέσω αντίστοιχων συνεταιριστικών σχημάτων.
 • Παροχή υπηρεσιών και ερευνητική δραστηριότητα σε καινοτόμες πειραματικές καλλιέργειες και εκτροφές.
 • Προώθηση μελετών και κατασκευών εναλλακτικής δόμησης με φυσικά υλικά (άχυρο, πηλός, ξύλο, πέτρα κ.λπ.) και παραδοσιακές τεχνικές.
 • Δημιουργία ιστοσελίδων για τη διάδοση της γνώσης προς όλους και την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους συνεργατικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την υλοποίηση κοινών δράσεων.
 • Συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση καινοτόμων λύσεων.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχετικά με τα παραπάνω θέματα, σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς.
 • Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και όπου είναι δυνατόν συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα των μαθητών πάνω στις αρχές της διατροφικής και ενεργειακής αυτάρκειας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισε η επιχείρηση εξαρχής αφορούσε στην έδρα της. Επειδή ακριβώς δεν είχε οικονομικούς πόρους δηλώθηκε ως έδρα αρχικά μία αποθήκη σε οικισμό του νομού Ροδόπης, ιδιοκτησίας ενός εκ των ιδρυτικών μελών. Όμως στην πορεία οι ανάγκες της επιχείρησης κατέστησαν απαραίτητο να βρεθεί μία έδρα πιο εύκολα προσεγγίσιμη από πελάτες για να εκπληρώνονται οι εμπορικοί σκοποί. Με έδρα εγκατεστημένη σε αποθήκη εργοστασίου της βιομηχανικής περιοχής Κομοτηνής η Κοινωνική Συνεταιριστική «Σπάρτακος Κοινσεπ» τον πρώτο χρόνο λειτουργίας εμπορεύτηκε μπριγκέτες και pellet για θέρμανση σε πολύ καλή τιμή «για να βοηθήσουμε αρχικά τα μέλη μας και τους πολίτες. Αυτό βέβαια είναι ένα προσωρινό μέτρο μέχρι να δούμε τι μπορούμε να παράγουμε», διευκρίνισε ο κ. Αμανατίδης σημειώνοντας «επειδή ακριβώς δεν έχουμε πολλά λειτουργικά έξοδα, μπορούμε να πουλάμε τα προϊόντα μας στο κόστος.

Όμως στόχος μας δεν είναι να κλείσουμε τους επαγγελματίες της πόλης. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία οικονομικά βιώσιμη μικρή επιχείρηση, που θα παράγει τέτοια προϊόντα τα οποία θα απευθύνονται σε μία ειδική κατηγορία ανθρώπων που δε μπορούν να εξυπηρετηθούν από μία άλλη επιχείρηση ή δε μπορούν να βρουν το προϊόν έξω στην αγορά. Δε θέλουμε να πουλήσουμε κάτι που το πουλάει όλη η Ελλάδα αλλά στο κόστος». Άλλωστε, τόνισε, «η επιχείρηση δημιουργήθηκε με στόχευση στην παραγωγή και μεταποίηση των προϊόντων και προώθησή τους στην τοπική αγορά». Γι’ αυτό ήδη από πέρσι έγινε μία παραγωγή 10 στρεμμάτων με δίκκοκο σιτάρι από τη Γερμανία. «Η παραγωγή μας ήταν 3,5 τόνοι στάρι, κρατήσαμε τη μεγαλύτερη ποσότητα για να την κάνουμε σπόρο και δώσαμε πολλά σιτηρά σε όσους χρειάστηκαν χωρίς χρήματα. Πιστεύουμε σε αυτή την καλλιέργεια και μπορεί να ξεκινήσει μία ντόπια παραγωγή από την οποία θα βοηθηθούμε όλοι».

Το 2014 θα ξεκινήσει επίσης ο αποφλοιωτής δίκκοκων σταριών και ο πετρόμυλος, η διάθεση των εργαλείων-βοηθημάτων (ξεπουπουλιάστρες πουλερικών, αυτόματες πόρτες κοτετσιού, αυτόματες ταΐστρες κτλ), η μικρή βιοτεχνία μεταποίησης και εάν καταστεί εφικτό μέχρι το καλοκαίρι το μικρό κατάστημα-πρατήριο.

Τα 16 ιδρυτικά μέλη είδαν μία ευκαιρία στην καινούργια νομοθεσία 4019/2011, επιδιώκοντας εξαρχής όχι το κέδρος, αλλά τη συνεργασία και τη στροφή στην πραγματική παραγωγή. Είναι φυσικά πολύ νωρίς για να κριθεί το εγχείρημα, αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον και ίσως αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες ανάλογες κινήσεις ανθρώπων που αναζητούν διέξοδο από τον εφιάλτη της ανεργίας.

http://www.xronos.gr