Έρευνα για κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής, με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα που υλοποιείται σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ξεκινάει η υλοποίηση έρευνας σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα εξετάσει τα κίνητρα και το προφίλ των κοινωνικών επιχειρηματιών, τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις που καθορίζουν μεταξύ άλλων την ίδρυση και λειτουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ, τον τομέα της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις όπως επίσης και το ζήτημα της κοινωνικής αξίας των ΚΟΙΝΣΕΠ. Η έρευνα στοχεύει στην περαιτέρω ανάδειξη των χαρακτηριστικών του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, εντοπίζοντας τις ιδιαιτερότητες, δυσκολίες και προκλήσεις για την ανάπτυξή του, σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα.

Το σχετικό με την έρευνα ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα εδώ:

Ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι: 10′

Η καλή πρόθεση, συνεργασία και συμβολή σας στην συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου έχουν εξαιρετική σημασία προκειμένου η έρευνα να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η κυριότητα των δεδομένων που θα προκύψουν από την παρούσα μελέτη ανήκει στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην ερευνητική ομάδα, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ αγνοήστε το παρόν μήνυμα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Mε εκτίμηση,
H ερευνητική ομάδα