Έρευνα: Μπορεί να βοηθήσει το Design Thinking στη βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Φαίνεται πως ναι, σύμφωνα με ευρήματα έρευνας που διεξήχθη σε Ελλάδα και ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Social UP – Design Thinking για Βιωσιμότητα Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Παρότι ο αριθμός των κοινωνικών επιχειρήσεων και τα τυπικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, οι προσκλήσεις και ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι παρόμοιες ενώ η γνώση για το Design Thinking και τα εργαλεία του περιορισμένη και το ενδιαφέρον για την εφαρμογή του έντονο.

Ως κοινές προκλήσεις εμφανίζονται:

  • Έλλειψη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων
  • Υψηλή εξάρτηση από το δημόσιο τομέα ως πηγή εισοδήματος
  • Έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος, δεξιοτήτων και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παρόλ’αυτά, και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη αναμένεται να αποτελέσουν ένα δυναμικό επιχειρηματικό κίνημα που ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, συνδυάζοντας την οικονομική δραστηριότητα με την κοινωνική αποστολή και την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Η κοινωνική οικονομία ήδη απασχολεί πάνω από 11 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, αντιστοιχώντας στο 6% της συνολικής απασχόλησης. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε όλη την Ευρώπη οφείλεται στην αναγνώριση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, των μέτρων λιτότητας και της συνεχιζόμενης αδυναμίας των δημόσιων υπηρεσιών για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με τις κοινωνικές ανάγκες να αυξάνονται συνεχώς.

Η συμβολή του Design Thinking για την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων, του αντικτύπου και της βιωσιμότητάς τους κρίνεται πολύτιμη. Ως ανθρωποκεντρική, πειραματική και διεπιστημονική προσέγγιση, το Design Thinking προσφέρει στους κοινωνικούς επιχειρηματίες ευκαιρίες να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις που έχουν τις ρίζες τους στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα να ενισχύσουν τον πραγματικό αντίκτυπο.

Την εκτενή έρευνα στην Ελλάδα (έρευνα, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και ομάδα εστίασης με πληθώρα σχετικών φορέων) πραγματοποίησαν οι Έλληνες εταίροι: Κοινωνική Επιχείρηση knowl για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησηκαι Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε.- https://www.businessnews.gr