Έρευνα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Αντικείμενο της έρευνας είναι η νεοφυής επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στόχος της είναι να μελετήσει πως το αρχικό ενδιαφέρον συνδέεται με την επιχειρηματική δράση και πως εξελίσσεται η διαδικασία δημιουργίας νέας επιχείρησης.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε ανθρώπους που προσπαθούν να γίνουν επιχειρηματίες. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης της ταυτότητας του ερωτώμενου ή της επιχείρησης του.

Η συλλογή στοιχείων γίνεται με ερωτηματολόγιο, σε 3 χρονικές στιγμές. Η διάρκεια συμπλήρωσης του αρχικού ερωτηματολογίου είναι περίπου 20 λεπτά και ακολουθούν 2 ακόμα τρίλεπτα ερωτηματολόγια μετά από 3 και 6 μήνες.

Το ερωτηματολόγιο συντάσσεται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής του Γεωργίου Χάλκου στο θεματικό πεδίο της επιχειρηματικότητας με επιβλέπουσα την Ελένη Σαλαβού.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Γεώργιος Χάλκος, υποψήφιος διδάκτορας, τηλ.: 210-8222 055, 6946-805657, email: chalkosg@gmail.com
Ελένη Σαλαβού, επιβλέπουσα καθηγήτρια, τηλ.: 210-8203 553, email: esalav@aueb.gr