Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο και προγραμματισμό με παραδείγματα για την δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ για την διαχείριση και αξιοποίηση ταμιευτήρων νερού για την ύδρευση των Δήμων της περιοχής και με βιώσιμο τρόπο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πλήρη μελέτη επιχειρηματικού σχεδίου με παραδείγματα δημιουργίας ΚοινΣΕπ για την ένταξη ευπαθών ομάδων που θα έχει ως μέλη άνεργους άνω των 50 ετών και θα συνεργαστεί με τον τοπικό Δήμο για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ταμιευτήρων νερού για την ύδρευση των Δήμων της περιοχής και θα αξιοποιήσει τα αποθέματα με βιώσιμο τρόπο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας δημιουργώντας θέσεις εργασίας για τα μέλη του

1. Σύνοψη: Η προτεινόμενη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στοχεύει να αντιμετωπίσει δύο κρίσιμα ζητήματα: την ανεργία σε άτομα άνω των 50 ετών και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μελών του και συνεργαζόμενος με τους τοπικούς δήμους, ο συνεταιρισμός θα δημιουργήσει ευκαιρίες εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Μέσω πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμων πρωτοβουλιών, ο συνεταιρισμός επιδιώκει να προωθήσει την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική διαχείριση στην κοινότητα.

2. Εισαγωγή: Η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση των υδάτων αποτελούν πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές κοινότητες. Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο σκιαγραφεί μια λύση που ενσωματώνει την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική ευθύνη μέσω της ίδρυσης μιας συνεταιριστικής επιχείρησης.

3. Περιγραφή επιχείρησης: Ο συνεταιρισμός, με προσωρινή ονομασία «AquiferSustain», θα αποτελείται από άνεργα άτομα άνω των 50 ετών που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια ανεργία. Τα μέλη θα συνεργαστούν με τους τοπικούς δήμους για τη διαχείριση και αξιοποίηση δεξαμενών νερού και συγκεκριμένα φρεατίων για την ύδρευση του δήμου και των γύρω περιοχών.


4. Ανάλυση αγοράς: Η ζήτηση για λύσεις βιώσιμης διαχείρισης του νερού αυξάνεται καθώς οι κοινότητες αναγνωρίζουν τη σημασία της διατήρησης των υδάτινων πόρων. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για πρωτοβουλίες που να αντιμετωπίζουν την ανεργία των ηλικιωμένων. Η AquiferSustain θα καλύψει και τις δύο αυτές απαιτήσεις, τοποθετώντας τον εαυτό της ως κοινωνικά υπεύθυνο πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης νερού.

5. Στόχοι:

 • Παροχή ουσιαστικών ευκαιριών απασχόλησης σε άνεργους άνω των 50 ετών.
 • Συνεργασία με τους τοπικούς δήμους για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ταμιευτήρων νερού με βιώσιμο τρόπο.
 • Δημιουργήστε θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην κοινότητα.

6. Προϊόντα και Υπηρεσίες: Το AquiferSustain θα προσφέρει τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες:

 • Διαχείριση ταμιευτήρων νερού: Παρακολούθηση, συντήρηση και βελτιστοποίηση των ταμιευτήρων νερού.
 • Βιώσιμη χρήση νερού: Εφαρμογή πρακτικών για την εξασφάλιση υπεύθυνης χρήσης των υδάτινων πόρων.
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας: Παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε μέλη συνεταιρισμών σε διάφορους ρόλους που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού.

7. Στρατηγική μάρκετινγκ: Η AquiferSustain θα διαφοροποιηθεί μέσω της κοινωνικής του αποστολής και της δέσμευσής του για βιωσιμότητα. Οι προσπάθειες μάρκετινγκ θα επικεντρωθούν σε:

 • Επισήμανση της επίδρασης του συνεταιρισμού στην κοινωνική ένταξη και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.
 • Συνεργασία με τοπικούς δήμους και κοινοτικούς οργανισμούς για την ευαισθητοποίηση.
 • Συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις και συνέδρια για την προβολή των πρωτοβουλιών του συνεταιρισμού.

8. Επιχειρησιακό σχέδιο: Ο συνεταιρισμός θα δημιουργήσει μια οργανωτική δομή που θα περιλαμβάνει τη διοίκηση, το διοικητικό προσωπικό και τους υπαλλήλους πεδίου. Τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν:

 • Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και συντήρησης δεξαμενών νερού.
 • Συνεργασία με τις δημοτικές αρχές για την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων.
 • Παροχή ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στα μέλη του συνεταιρισμού.

9. Οικονομικό Σχέδιο: Η αρχική χρηματοδότηση θα προέρχεται από επιχορηγήσεις, δάνεια και συνεισφορές από ιδρυτικά μέλη. Οι ροές εσόδων θα προέρχονται κυρίως από συμβάσεις με τοπικούς δήμους για υπηρεσίες διαχείρισης νερού. Το οικονομικό σχέδιο θα αναθεωρείται τακτικά και θα προσαρμόζεται για να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη.

10. Κοινωνικός αντίκτυπος: Η AquiferSustain θα μετρήσει την επιτυχία του όχι μόνο σε οικονομικούς όρους αλλά και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Οι βασικές μετρήσεις θα περιλαμβάνουν:

 • Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν για ανέργους άνω των 50 ετών.
 • Ο όγκος του νερού που εξοικονομείται μέσω πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης.
 • Επίπεδα ικανοποίησης των μελών του συνεταιρισμού και των ενδιαφερομένων της κοινότητας.

11. Συμπέρασμα: Η AquiferSustain αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ηλικιωμένων ατόμων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη διαχείριση του νερού. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μελών του και συνεργαζόμενος με τοπικούς δήμους, ο συνεταιρισμός στοχεύει να δημιουργήσει διαρκή κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την κοινότητα.

12. Πρόταση Ονομασίας: Συνεταιρισμός AquiferSustain