Ανακοίνωση για πρόσληψη ατόμων από την ΚοινΣΕπ ΟριΖΩΝΤΑΣ στη Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΟριΖΩΝΤΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη 4(τεσσάρων) ατόμων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για τις ανάγκες της δομής του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Περιγραφή Θέσεων

 1. Ειδικότητα: Ψυχολόγος
 2. Ειδικότητα: Νοσηλευτής
 3. Ειδικότητα: Βοηθητικό προσωπικό
 4. Ειδικότητα: Μάγειρας

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών
 4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 5. Εξειδίκευση στην ειδική αγωγή
 6. Προϋπηρεσία σε δομές ή υπηρεσίες ειδικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας.
 7. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ

Επίσης θα συνεκτιμηθεί η μόνιμη διαμονή των υποψηφίων στους δήμους : Βοΐου, Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Γρεβενών.

Διαδικασία Επιλογής

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email: koinsep.orizontas@gmail.com ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: ΚΟΙΝΣΕΠ ΟΡΙΖΩΝΤΑΣ.ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 1 και ΓΥΜΝΑΣΙΆΡΧΗ ΚΟΤΣΕΛΊΔΗ 1 ΤΚ.50001 ΝΕΆΠΟΛΗ ΚΟΖΆΝΗΣ , μόνο την αίτηση υποψηφιότητας(όπου θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία ,η θέση ενδιαφέροντος και στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου)και το βιογραφικό τους σημείωμα ως την 22η Ιανουαρίου 2019.

Η επιλογή προσωπικού θα γίνει από διεπιστημονική επιτροπή ορισμένη από το ΔΣ της Επιχείρησης, η οποία θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό και θα εξετάσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.

Η επιτροπή θα επιλέξει τα βιογραφικά των υποψηφίων τα οποία θα κρίνει κατάλληλα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 22η Ιανουαρίου 2019.Οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι, θα κληθούν σε συνέντευξη. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο εταίρους και δύο εκπροσώπους του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Μετα την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι που τελικώς θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και μέσω προσωπικού e mail και θα προσκομίσουν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναγράφονται παραπάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2468023373 καθημερινά 14.00 έως 17.00
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Σκανδάλη Αννίκα, Κομνηνού Ερατώ