Αναλυτικές διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα για μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συνήθως περιλαμβάνει διάφορα βήματα και διαδικασίες. Ακολουθεί μια λεπτομερής επισκόπηση της διαδικασίας:

  1. Καθορίστε την επιχειρηματική σας ιδέα: Ξεκινήστε ορίζοντας με σαφήνεια την επιχείρησή σας στον κοινωνικό συνεταιρισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής, των στόχων της και των συγκεκριμένων κοινωνικών ή περιβαλλοντικών ζητημάτων που σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε. Βεβαιωθείτε ότι η επιχειρηματική σας ιδέα ευθυγραμμίζεται με τους στόχους των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που στοχεύετε.
  2. Προγράμματα χρηματοδότησης έρευνα: Διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τον εντοπισμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Αναζητήστε κρατικές επιχορηγήσεις, δάνεια, επιδοτήσεις ή ειδικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Εξερευνήστε τοπικές και εθνικές ευκαιρίες και καθορίστε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τις επιλογές χρηματοδότησης.
  3. Αξιολόγηση επιλεξιμότητας: Ελέγξτε τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας των προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχετε προσδιορίσει. Ελέγξτε εάν η επιχείρηση κοινωνικού συνεταιρισμού σας πληροί τα καθορισμένα κριτήρια, όπως νομική δομή, κοινωνικό αντίκτυπο, μέγεθος ή εστίαση στον τομέα. Βεβαιωθείτε ότι ο συνεταιρισμός σας είναι εγγεγραμμένος και συμμορφώνεται με όλες τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.
  4. Αναπτύξτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο: Ετοιμάστε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει τους στόχους του συνεταιρισμού σας, την ανάλυση αγοράς, τη επιχειρησιακή στρατηγική, τις οικονομικές προβλέψεις και τις μετρήσεις κοινωνικού αντίκτυπου. Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να καταδεικνύει τη βιωσιμότητα, την επεκτασιμότητα και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Προσαρμόστε το σχέδιό σας για να τονίσετε πώς ο συνεταιρισμός σας ανταποκρίνεται στους στόχους και τους στόχους των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που σας ενδιαφέρουν.
  5. Προσδιορίστε τις ανάγκες χρηματοδότησης: Προσδιορίστε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις χρηματοδότησης του κοινωνικού σας συνεταιρισμού. Αξιολογήστε το ποσό του απαιτούμενου κεφαλαίου, τον σκοπό της χρηματοδότησης (π.χ. αγορά εξοπλισμού, ανάπτυξη ικανοτήτων, μάρκετινγκ) και το χρονοδιάγραμμα για τη χρήση των κεφαλαίων. Να είστε έτοιμοι να παρέχετε λεπτομερείς οικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών και των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων, για να υποστηρίξετε την αξιολόγηση των χρηματοδοτικών αναγκών σας.
  6. Προετοιμασία εγγράφων αίτησης: Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την αίτηση του προγράμματος χρηματοδότησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σας σχέδιο, τις οικονομικές καταστάσεις, τη νομική τεκμηρίωση (π.χ. πιστοποιητικά εγγραφής, καταστατικό), την απόδειξη κοινωνικού αντίκτυπου, τα βιογραφικά των βασικών μελών της ομάδας και οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό υλικό ζητηθεί από το πρόγραμμα.
  7. Ολοκληρώστε τη διαδικασία αίτησης: Ακολουθήστε τις οδηγίες της αίτησης που παρέχονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης. Συμπληρώστε με ακρίβεια τη φόρμα αίτησης και δώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ελέγξτε ξανά την αίτησή σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης, καλά οργανωμένη και καλύπτει όλα τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος. Υποβάλετε την αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
  8. Αξιολόγηση και επιλογή: Μετά την υποβολή της αίτησής σας, θα περάσει από διαδικασία αξιολόγησης. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης θα αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα του συνεταιρισμού σας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων του κοινωνικού αντίκτυπου, της οικονομικής βιωσιμότητας και της ευθυγράμμισης με τους στόχους του προγράμματος. Ανάλογα με το πρόγραμμα, μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά στάδια αξιολόγησης, όπως η αναθεώρηση από μια επιτροπή επιλογής ή μια συνέντευξη με εκπροσώπους του προγράμματος.
  9. Διαπραγμάτευση και συμφωνία: Εάν ο συνεταιρισμός σας επιλεγεί για χρηματοδότηση, θα ξεκινήσετε διαπραγματεύσεις με τους διαχειριστές του προγράμματος. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τη συζήτηση των όρων και των προϋποθέσεων της χρηματοδότησης, όπως τα επιτόκια, τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τυχόν άλλες συμβατικές υποχρεώσεις. Ελέγξτε προσεκτικά τη συμφωνία πριν την υπογράψετε για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με όλους τους όρους.
  10. Εκταμίευση χρηματοδότησης και υποβολή εκθέσεων: Μόλις οριστικοποιηθεί η συμφωνία, το πρόγραμμα χρηματοδότησης θα εκταμιεύσει τα κεφάλαια στην κοινωνική συνεταιριστική σας επιχείρηση με βάση το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Να είστε έτοιμοι να εκπληρώσετε τυχόν απαιτήσεις αναφοράς ή παρακολούθησης που καθορίζονται στη συμφωνία, όπως η παροχή τακτικών εκθέσεων προόδου, οικονομικών καταστάσεων ή εκτιμήσεων επιπτώσεων.

Να θυμάστε ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες και απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης και τη δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείτε. Είναι σημαντικό να αναθεωρήσετε προσεκτικά τις οδηγίες και τις οδηγίες που παρέχονται από τους διαχειριστές του προγράμματος και να αναζητήσετε επαγγελματική συμβουλή εάν χρειάζεται.