Ανοίγουν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για τις 6.000 προσλήψεις με επιδότηση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Ανοίγουν – εκτός απροόπτου- την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του dikaiologitika.gr, οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα 6.000 επιδοτούμενων προσλήψεων ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών. Οι επίσημες ανακοινώσεις από την Διοίκηση του ΟΑΕΔ θα γίνουν αύριο.

Σύμφωνα πάντα, με πληροφορίες μας σήμερα γίνεται δοκιμή του συστήματος των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να απευχθούν τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει στο προηγούμενο πρόγραμμα των 5.000 προσλήψεων ενώ αναμένεται και πάλι το ενδιαφέρον να είναι πολύ μεγάλο απο την μεριά των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προχωρήσουν σε προσλήψεις με επιδότηση.

Ειδικότερα μετά την έγκριση του υπουργείου Εργασίας, ο ΟΑΕΔ ξεκινά το συμπληρωματικό πρόγραμμα επιδοτούμενων προσλήψεων. Σήμερα πραγματοποιούνται δοκιμές από τους υπευθύνους του ΟΑΕΔ στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής αίτησης και γίνεται προσπάθεια να μην προκύψουν τα γνωστά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Ο μόνος λόγος σύμφωνα με στελέχη του ΟΑΕΔ για να μην ξεκινήσουν οι αιτήσεις την Πέμπτη είναι να μην είναι ολοκληρωτικά έτοιμη η εφαρμογή.

Η εκτιμώμενη επιπλέον δαπάνη ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€), από τη διενέργεια των ελέγχων, που θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Με το νέο πρόγραμμα με το οποίο θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη 6.000 ανέργων, ηλικίας από 25 έως 65 ετών Ουσιαστικά, πρόκειται για τροποποίηση προηγούμενης απόφασης και έτσι ο αριθμός των ωφελούμενων – ανέργων αυξάνεται από τα 5.000, στα 11.000 άτομα, ηλικίας 25 – 66 ετών. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται για την κάλυψη κατά ανώτατο όριο δύο (2) θέσεων οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που: Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους. Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.