Ανοικτή επιστολή προς το Υπουργείο Εργασίας για Φορολογικά Θέματα των ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Κας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Σταδίου 29 Ομόνοια 105 59 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ

Υποψιν κ. Μπάρκα

Με τον νόμο 4430/31.10.2016, άρθρο 73 τροποποιήθηκαν

1. Μετά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται περίπτωση ε, ως εξής:

«ε) Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως»

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Επίσης, εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους»

Στην ημερίδα ενημέρωσης των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στις 21/11/2016 στην Θεσσαλονίκη ο κ. Μπάρκας, σύμβουλος της Υφυπουργού κας Αντωνοπούλου, μετά από ερώτηση που τέθηκε ως προς την ισχύ του τέλους επιτηδεύματος, απάντησε ότι θα έχει αναδρομική ισχύ. Πέραν τούτου ειπώθηκε πως οι Φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας απαλλάσσονται από το 100% της προκαταβολής φόρου.

  • Επειδή  οι περισσότερες Κοιν.Σ.Επ. αλλά και οι άλλοι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, καθότι δεν στηρίχθηκαν ούτε από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας που προέβλεπε ο πρώτος νόμος (4019/2011) αλλά ούτε και ο νόμος εναρμονίστηκε με τους υπάρχοντες (δηλαδή νόμους που αφορούν εργασιακά, φορολογικά κλπ. ζητήματα), έτσι ώστε να φτάσουμε έξι χρόνια μετά να αντιμετωπιζόμαστε όπως όλες οι άλλες επιχειρήσεις (ατομικές, ΟΕ, ΕΠΕ κλπ.) ιδιαίτερα όσον αφορά τον φορολογικό τομέα.
  • Επειδή ακόμα και σήμερα τα προβλήματα που αφορούν ακόμα και την έναρξη στις Δ.Ο.Υ., στο Συγκοινωνιών, και άλλες υπηρεσίες, προβλήματα που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί απ΄ όλους τους φορείς της Κ.ΑΛ.Ο.
  • Επειδή οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργήθηκαν για να συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη και κύριο σκοπό και στόχο δεν έχουν το κέρδος αλλά την δημιουργία θέσεων εργασίας.
  • Επειδή αν βοηθηθούν οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. να αναπτύξουν ακριβώς αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν θα συνεισφέρουν και στα ασφαλιστικά ταμία τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
  • Επειδή το εγχείρημα της Κ.ΑΛ.Ο. μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη γενικότερα καθώς και την προώθηση τοπικών προϊόντων σε χώρες της Ε.Ε. στηρίζοντας ενεργά των εξαγωγικό τομέα.
  • Επειδή το όλο εγχείρημα των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στηρίχθηκε σε άνεργους πολίτες που χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια αλλά με ίδιες δυνάμεις ξεκίνησαν την κοινωνική αυτή δράση με απώτερο σκοπό θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς. Διαπιστώνουμε πως το εγχείρημα της Κ.ΑΛ.Ο. αντί να υποστηριχθεί, βρίσκεται απέναντι σε αγκυλώσεις που προέρχονται από έλλειψη διευκρινιστικών εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων που θα ρυθμίσουν τα σχετικά φορολογικά και άλλα ζητήματα.

Ζητούμε λοιπόν, όπως αναφέρθηκε στις 21/11/2016 στο κομμάτι που αφορά τα φορολογικά ζητήματα από τον κ. Μπάρκα στην Θεσσαλονίκη, να ισχύσει, όπως αναφέρθηκε και στην ενημερωτική ημερίδα από τον ίδιο, αναδρομικά το άρθρο 73 του ν. 4430/2016 καθώς και η απαλλαγή της προκαταβολής φόρου για τους Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με άμεση έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων.

Σας δηλώνουμε, εμείς οι συνεργοί της Κ.ΑΛ.Ο. ότι δεν είμαστε απέναντί σας, αλλά μαζί σας στον αγώνα για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας, που αφορά όχι εμάς, αλλά τα παιδιά μας.

Ζητούμε να επιλυθεί άμεσα το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης των Φορέων της Κ.ΑΛ.Ο. όπως είχε ανακοινωθεί στην ημερίδα ενημέρωσης στις 21/11/2016 στη Θεσσαλονίκη.

Με εκτίμηση
Η Διοικούσα Επιτροπή της
Ionian Recycle Hellas Κοιν.Σ.Επ.
Διονύσιος Κορσιάνος (Πρόεδρος)
Μαρία Ρασιούλη (Γραμματέας)
Χρυσάνθη Πάντου (Ταμίας)