Απάντηση Μαυραγάνη σχετικά με το τέλος επιτηδευματία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Κατόπιν ενημέρωσης των βουλευτών του Ελληνικού κοινοβουλίου εκ μέρους μας και την κατάθεση επερώτησης σας κάνουμε γνώστη την απάντηση του Υφυπουργού Γεωργίου Μαυραγάνη όσον αφορά την επιβολή τέλους επιτηδευματία στις ΚοινΣΕπ.

Λάβετε υπόψη σας την αναφορά της ΓΓΔΕ προ ολίγων ημερών σχετικά με την διαγραφή του τέλους σε επιχειρήσεις χωρίς έσοδα. Κατεβάστε από εδώ την απάντηση του υφυπουργού.

σας παραθέτουμε τον αναφερόμενο νόμο στην επιστολή

Νόμος 2238/1994 – Άρθρο 101
Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.4110/2013.

1. Στο φόρο υπόκεινται:

α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες.
β) Οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
γ) Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους.
δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.
ε) Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.
στ) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 101 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23-01-2013) και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ιδίου νόμου ισχύει από 23/01/2013 και μετά.

Στην διάθεση σας για κάθε ερώτηση η παρατήρηση σχετικά με το θέμα αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας από εδώ