Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (δείτε εδώ) σας προσκαλεί κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 19:00  στην ανοιχτή  Συνάντηση ΚοινΣΕπ  με θέματα συζήτησης την ανάπτυξη Δικτύωσης και Συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς Κ.Αλ.Ο. Zoom Meeting Room - Meeting ID: 449 455 0269 - Passcode: koinsep


Από τις 18 Ιανουαρίου η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω”


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 8χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 480 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Στις 18 Ιανουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Έξω» με στόχο τη στήριξη της εξωστρέφειας και προβολής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) πραγματοποίησε σχετική εκδήλωση όπου έγινε παρουσίαση του προγράμματος. Την αναλυτική παρουσίαση των όρων και των προϋποθέσεων ένταξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, έκανε ο σύμβουλος επιχειρήσεων Δημήτρης Λούλιας.
Σημαντικό μέρος των πόρων, της τάξης των 13 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μάλιστα, κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ, ενώ η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.
Δικαιούχοι Χρηματοδότησης
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
– έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας,
-διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.
Ακόμη, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
– παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά,
– αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.
Ερωτήματα επιχειρηματιών
Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. που μετείχαν στην εκδήλωση, εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την έγκριση της επιδότησης συμμετοχής μιας επιχείρησης σε κάποια έκθεση, επισημαίνοντας, ότι είναι αδύνατο να περιμένει κάποιος έως 30 μήνες, προκειμένου να διαμορφώσει το business plan της επιχείρησής του.
Παράλληλα, πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες επισήμαναν ότι είναι αδύνατο να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, καθώς είτε δεν μπορούν να καταβάλουν προκαταβολικά το συνολικό ποσό που απαιτείται για τη συμμετοχή τους σε έκθεση, είτε δεν έχουν συμμετάσχει σε κάποια μέχρι σήμερα. Κάποιοι μάλιστα, έχουν διαθέσει μικρότερο ποσό του 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν, ή δεν έχουν τα απαιτούμενα παραστατικά για να αποδείξουν τη φυσική τους παρουσία με αποτέλεσμα να αποκλείονται.
Επιδοτούμενες δαπάνες
Οι δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν για συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας είναι οι εξής:
– Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
– Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι 4 εκπροσώπων της επιχείρησης και αφορούν σε αεροπορικά εισιτήρια στην οικονομική θέση, επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης, διαμονή μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα.
– Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής.
– Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων. Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου. Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.
– Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου).

Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2021 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!