Αστικη ευθυνη Στελεχων Διοικησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αγαπητοί συνεργάτες, με χαρά σας ανακοινώνουμε ένα ειδικό πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης των ευθυνών των Στελεχών της Διοίκησης και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που σχεδιάσαμε για εσάς σε συνεργασία με μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία.

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη του Δικτύου που έχει δημιουργήσει η πύλη KoinSep.Org, αν δεν είσαστε ήδη μέλη μπορείτε να γίνετε άμεσα δωρεάν απλά συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ

Το ασφαλιστήριο της Αστικής ευθύνης Στελεχών καλύπτει τους Διευθυντές, τα Ανώτατα Στελέχη και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας επιχείρησης ή/και την ίδια την επιχείρηση από απαιτήσεις τρίτων που προέρχονται από παράνομη πράξη ή παράλειψη των Διευθυντών / Ανώτατων Στελεχών / Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους.

Το ασφαλιστήριο αυτό αποσκοπεί στο να προστατέψει τους Διευθυντές / Ανώτατα Στελέχη / Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου / των ασφαλιζομένων επιχειρήσεων από την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους, που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους.

Τρίτοι

Τρίτοι θεωρούνται ενδεικτικά οι παρακάτω:

 • Μέτοχοι
 • Υπάλληλοι
 • Πελάτες
 • Κρατικές Υπηρεσίες και Οργανισμοί

Ευθύνη

Η ευθύνη των Διευθυντών / Ανώτατων Στελεχών / Μελών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να προκύψει από παράνομες και υπαίτιες πράξεις/παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και ενδεικτικά την επίδειξη αφοσίωσης και υπακοής στους κανόνες και τακτικές της επιχείρησης, την επίδειξη επιμέλειας και φροντίδας στις καθημερινές εργασίες και γενικότερα την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, οργανογράμματος και καταστατικού της επιχείρησης.

Ενδεικτικά μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις από:

Μετόχους για:

 • μείωση αξίας μετοχής
 • παραπλάνηση
 • κακή διαχείριση
 • αναίτια έξοδα

Υπαλλήλους για:

 • παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση)
 • παράβαση όρων σύμβασης εργασίας
 • μεροληψία (διάκριση)

Πελάτες για:

 • αποτυχία τήρησης συμφωνιών
 • παραβίαση εγγύησης / εξουσίας
 • παρέμβαση στην εργασία

Κρατικές υπηρεσίες & οργανισμούς για:

 • ατιμία και απάτη
 • αποτυχία συμμόρφωσης στους κανονισμούς

Κάλυψη

Το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει:

 • τα έξοδα νομικής υποστήριξης του ασφαλιζόμενου
 • τα ποσά που θα επιδικασθούν ως αποζημίωση από τα αρμόδια δικαστήρια
 • τα ποσά πιθανού εξώδικου διακανονισμού μεταξύ των αντιδίκων μερών

Είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε πλήρη έρευνα της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και να σας την παρουσιάσουμε εντός 10 εργάσιμων ημερών δίχως από την πλευρά σας να χρειαστεί επιπλέον εξέταση προσφορών και να σας παρουσιάσουμε τη σωστότερη και οικονομικότερη πρόταση για την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Στελεχών της επιχείρησής σας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στη συνέχεια θα σας στείλουμε την αντίστοιχη αίτηση την οποία θα πρέπει να τη συμπληρώσετε και να μας την αποστείλετε.

Χωρίς τη συμπλήρωση της αίτησης δεν μπορούμε να σας δώσουμε προσφορά.