Αυστηροποίηση στην τήρηση των υποχρεώσεων δημιουργεί προβλήματα βιωσιμότητας σε ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μια από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ένας φορέας Κ.Αλ.Ο μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο σχετικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αναφέρεται στο Άρθρο 16 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Μητρώο- Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου του σχετικού νόμου 4430/16 και παράγραφο 4,5 που αναφέρει τα παρακάτω …

4. Οι Φορείς υποχρεούνται σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στοιχεία για την λειτουργία τους, από τα οποία να τεκμηριώνεται η πλήρωση των κριτηρίων εγγραφής τους. Συγκεκριμένα, οφείλουν να υποβάλουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους. Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από το ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014) .

5. Για την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού η επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία εμπρόθεσμης συνεδρίασης της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τις Οικονομικές της καταστάσεις και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του νέου έτους, οφείλει να υποβάλει στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου, μέσω της πλατφόρμας, ηλεκτρονική αίτηση καταχώρησης στοιχείων του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, με βάση ειδικό πρότυπο έντυπο.

Για λόγους τήρησης των υποχρεώσεων και συμμόρφωσης με αυτούς το Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποφάσισε να αυστηροποιήσει την υποχρέωση αυτή με ολέθριες συνέπειες για ορισμένους φορείς εφόσον δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τα έγγραφα για την έκδοση του ετήσιου αυτού πιστοποιητικού μέλους και αυτό έχει σχέση με το πάγωμα στην πρόσβαση στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό, το κλείδωμα του μηχανισμού POS και της δυνατότητας να κάνουν πληρωμές προμηθευτών και μισθοδοσίας και άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από το Φορολογικό σύστημα.

Ενημερωθήκαμε ήδη για το πρώτο κρούσμα αυτού του θέματος και είμαστε ήδη σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση σε αυτό το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα.

Εδώ να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι νεωτέρας το σύστημα για την υποβολή απολογισμών έως και την χρήση 2020 δεν είναι δυνατόν και αυτό σημαίνει ότι εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι σχετικές προθεσμίες που θέτει ο νόμος όποιος φορέας δεν είναι εντάξει με τις σχετικές προθεσμίες δυστυχώς θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τον εταιρικό του λογαριασμό και κάθε άλλη υπηρεσία που θα απαιτεί την προσκόμιση του ετήσιου πιστοποιητικού μέλους.

Αν και εσείς αντιμετωπίζετε σχετικό πρόβλημα σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην συνέχεια.

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας και τα σχετικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε