Αχτσιόγλου: Στοχευμένες δράσεις για ενίσχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας-Επιχορηγήσεις θέσεων εργασίας-


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


«Ο χώρος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας(Κ.ΑΛ.Ο), πέρα από κρίσιμος άξονας του παραγωγικού μοντέλου που θέλουμε να υποστηρίξουμε, μπορεί να συμβάλει και στην υλοποίηση του κεντρικού μας σχεδίου για την ενίσχυση της εργασίας, για ποιοτικές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας».

Αυτό τονίζει στη συνέντευξή της στην «Αυγή» της Κυριακής η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, επισημαίνοντας τόσο τη σημασία του εγχειρήματος όσο και την ανάγκη ενίσχυσής του. λίγες μέρες πριν από τη 2η έθεση Κ.ΑΛ.Ο, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 11 Νοεμβρίου στους χώρους του παλαιού χρηματιστηρίου επί της οδού Σοφοκλέους, με συμμετοχή 150 επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα.

«Μετά την οριστική έξοδο από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής για τη χώρα και τους πολίτες της. Είναι ακριβώς αυτή η ώρα που θέτουμε σε κίνηση τους μηχανισμούς της νέας αναπτυξιακής μας στρατηγικής.

Σε αυτή τη νέα περίοδο η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί καθώς τα χαρακτηριστικά της την καθιστούν προνομιακό φορέα παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Δίπλα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αναπτύσσεται ο τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τα δικά του χαρακτηριστικά: την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, την αλληλεγγύη, την ισότητα και τη δημοκρατική λήψη των αποφάσεων», υπογραμίζει η κ. Αχτσιόγλου.

Πάνω από 1.200 εγγεγραμένοι φορείς

Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, «τα δύο προηγούμενα χρόνια η δραστηριότητα με επίκεντρο την Κ.ΑΛ.Ο. σχεδόν τριπλασιάστηκε, καθώς στο μητρώο είναι πλέον εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 1.200 φορείς, οι οποίοι αναπτύσσονται στο σύνολο της επικράτειας και σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η εξέλιξη αυτή, παρ’ ότι ικανοποιητική, σίγουρα δεν είναι επαρκής καθώς στόχος μας είναι η Κ.ΑΛ.Ο να καταστεί κυρίαρχο μοντέλο δραστηριότητας.

Ο πολιτικός σχεδιασμός μας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία εδράζεται σε τρεις πυλώνες: την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στον κοινωνικό ιστό.

Οι στοχευμένες δράσεις

Τις στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση των φορέων ΚΑΛΟ, ανήγγειλε η κ. Αχτσιόγλου. Ανέφερε συγκεκριμένα:

α. Προχωρούμε στη δημιουργία Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Είναι οι ίδιοι οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο που θα αποτελέσουν τα Κέντρα Στήριξης και προς τον σκοπό αυτόν θα επιδοτηθούν από το υπουργείο Εργασίας με 127.000 ευρώ για τριάντα μήνες. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης είναι συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ. Τα Κέντρα θα υποστηρίξουν με τη σειρά τους και θα καθοδηγήσουν τους πολίτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση Κ.ΑΛ.Ο και θα βοηθούν εν συνεχεία τις υπό διαμόρφωση επιχειρήσεις να συγκροτήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, ώστε να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές.

β. Δημιουργούμε ένα καινοτόμο «στρατηγείο», τον Εθνικό Μηχανισμό για την Κ.ΑΛ.Ο., για τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη χάραξη πολιτικής στον τομέα αυτόν.

γ. Υλοποιούμε άμεσα συγκεκριμένες δράσεις χρηματοδότησης. Τον Δεκέμβριο ενεργοποιείται η 1η δράση επιχορήγησης και υποστήριξης των υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με προϋπολογισμό 27 εκατ. ευρώ. Οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων θα μπορούν να λάβουν επιχορήγηση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κάλυψη λειτουργικών δαπανών, αγορά εξοπλισμού κ.λπ.

δ. Σχεδιάζουμε ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης των υφιστάμενων Κ.ΑΛ.Ο. αποκλειστικά για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ξεχωριστός είναι ο προϋπολογισμός, ύψους 2 εκατ. ευρώ, και ο σχεδιασμός για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες στις επιχειρήσεις αυτές.

ε. Σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διαμορφώνουμε το πλαίσιο ώστε να χορηγούνται εγγυητικές επιστολές στις Κ.ΑΛ.Ο. για τη συμμετοχή και εκτέλεση έργων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

στ. Ενεργοποιούμε το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, που θα έχει σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων μέσα από τη χορήγηση μικρο-πιστώσεων, μικρο-δανείων (micro-financing) για επενδυτικές δαπάνες και κεφάλαια κίνησης.

* Τι θα δούμε στην 2η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Η 2η Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο. στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 7-11 Νοεμβρίου στους χώρους του παλαιού χρηματιστηρίου επί της οδού Σοφοκλέους, με τη συμμετοχή 150 επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα.

Η περσινή διοργάνωση κατάφερε να κάνει ευρύτερα γνωστή την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, να αναδείξει οριζόντια προβλήματα και προκλήσεις, αλλά και λύσεις για τα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο.

Στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι να δείξει πως αυτό το οικονομικό μοντέλο ωριμάζει και μπορεί να παρουσιάσει φορείς και εγχειρήματα από έξι διαφορετικούς κλάδους: Αγροδιατροφικός / εμπόριο, Κοινωνική μέριμνα, Ενέργεια / Περιβάλλον, Τουρισμός / Πολιτισμός, Εκπαίδευση / Συμβουλευτική / Πληροφόρηση, Νέες Τεχνολογίες.