Α. Βόρλοου: Η κοινωνική δράση απλώνει φτερά στην Οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Παρουσία της υπουργού Εργασίας Εφης Αχτσιόγλου, στις 6 και 7 Ιουλίου στην «Αγορά Αργύρη», η 2η «ΕXPO Kαλών Πρακτικών από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις». Πρόσφατα βρέθηκε στην Πάτρα, στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο ειδ. Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Αντώνη Βορλόου.

Ο κ. Βόρλοου μίλησε στην «ΠτΚ» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών με στόχο να ενεργοποιήσουν παραγωγικές δυνάμεις της Δυτικής Ελλάδας που βρίσκονται στο περιθώριο του παραγωγικού ιστού, στην ανεργία και την υποαπασχόληση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ερ. Ενα διήμερο, το πρώτο εκτός Αττικής, σε μια περιφέρεια που αντιμετωπίζει προβλήματα σοβαρά τόσο όσον αφορά την διαχείριση δημιουργικών ανθρώπων που είναι στην ανεργία όσο και της διαχείρισης κοινωνικών ζητημάτων λόγω της κρίσης. Μπορεί η ΚΑΛΟ να κινητοποιήσει τοπικές δυνάμεις που είναι στο περιθώριο;

Αν ρωτήσεις σήμερα δέκα ανθρώπους για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) θα πάρεις δέκα διαφορετικές απαντήσεις, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά παντού. Πρώτα απ όλα, θέσαμε και πλέον ενημερώνουμε τον κόσμο για τις βασικές αρχές της ΚΑΛΟ για εμάς, όπως αποτυπώνονται και στον νόμο 4430/2016 που οριοθέτησε ως βασικές προϋποθέσεις, την ύπαρξη ενός κοινωνικού σκοπού στον φορέα που επιχειρεί, δημοκρατικού τρόπου στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων και περιορισμός στην διανομή μεριδίων κερδών.

Εκτός από τις ήδη γνωστές ΚΟΙΝΣΕΠ, πλέον δημιουργούμε μια νέα μορφή ΚΑΛΟ τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων.

Δίνουμε ακόμη τη δυνατότητα συμμετοχής και άλλων επιχειρηματικών και επαγγελματιών φορέων, εφόσον ακολουθούν τις αρχές του νέου θεσμικού πλαισίου της Κοινωνικής Οικονομίας.

Ερ. Απλώνει, δηλαδή, η ΚΑΛΟ τα φτερά της σε μεγάλο φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας…

Για παράδειγμα, από τους 1.050 φορείς που έχουν εγγραφεί ήδη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΚΑΛΟ, οι 50 είναι άλλης με κυρίαρχη μορφή ΑΜΚΟ, αλλά ακόμη και διάφορες ΕΠΕ. Δεν περιοριζόμαστε εδώ, διευρύνουμε ακόμη περισσότερο το πεδίο.

Ξεκινούμε μια μελέτη, ως θεσμική παρέμβαση στο πρόβλημα, για τη μετατροπή πτωχευμένων ή προβληματικών επιχειρήσεων σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις που τις αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Θα είναι μια σταδιακή μετατροπή μιας προβληματικής, σε κοινωνική επιχείρηση, με μετόχους τους ίδιους τους εργαζομένους, οι οποίοι θα αναλάβουν τη συνέχιση της λειτουργίας της, προστατεύοντας και μια ευρύτερη περιοχή από την ανεργία και δημιουργώντας επίσης τις προσδοκίες ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η ΕΦΣΥΝ (Εφημερίδα των Συντακτών) στον χώρο του Τύπου είναι ένα τέτοιο παράδειγμα συνεταιρισμού επαγγελματιών εργαζομένων, υπάρχουν όμως και άλλα παραδείγματα σε όλη τη χώρα, όπου εργαζόμενοι αποκτούν τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Αυτό θα δώσει ευκαιρίες και λύσεις ανακούφισης σε επίπεδο εργασίας.

Ερ. Ποιό είναι το οικονομικό πεδίο της ΚΑΛΟ;

Τα πεδία θα είναι διάσπαρτα στην οικονομική δραστηριότητα, από την Εκπαίδευση και την Εστίαση, στο Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο, αλλά και τις Νέες Τεχνολογίες.

Στην 1η Expo στην Αττική είδαμε αρκετούς φορείς ΚΑΛΟ να έχουν δικτυωθεί και να συνεργάζονται από κοινού στο πεδίο της Καινοτομίας. Πρόθεσή μας, μέσα και από τις περιφερειακές Εxpo για την Αλληλέγγυα Οικονομία, οι φορείς να παρουσιάσουν τη δράση τους και καλές πρακτικές από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να στηρίξουμε τη δικτύωση και να παρουσιάσουμε θέματα που θα αναβαθμίσουν τον τομέα.

Ερ. Τι είδους κεφάλαια θα δοθούν ως επιχορηγήσεις και σε ποια πεδία;

Το σχέδιο δράσης έχει ως πρώτο πυλώνα τα Κέντρα Στήριξης της ΚΑΛΟ όπου, το ίδιο το οικοσύστημα της Κοινωνικής Οικονομίας, έρχεται και υποστηρίζει και το πεδίο για την περεταίρω ανάπτυξής του. Ενημερώνει, βοηθά κάθε ενδιαφερόμενο και μια ιδέα, δημιουργεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα, περιστοιχίζει ενεργούς και καινοτόμους νέους με την απαραίτητη ομάδα. Κέντρα Στήριξης που έχουν ήδη συσταθεί ή συστήνονται, θα υποστηρίζουν κοινωνικές επιχειρήσεις και νέους συνεταιρισμούς στα πρώτα βήματά τους με συμβουλευτική, επιχειρησιακό σχέδιο κ.ά.

Δεύτερος πυλώνας της ΚΑΛΟ οι επιχορηγήσεις με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας (Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού) και το ΠΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα:

  • Φορείς ΚΑΛΟ που ξεκινούν σήμερα, μπορεί να επιχορηγηθούν με 30.000 ευρώ και μέχρι 100% επιδότηση,
  • μεγαλύτεροι φορείς θα μπορούν να λάβουν μέχρι 70.000 ευρώ, με 80% επιχορήγηση και τέλος
  • ακόμη πιο μεγάλοι σε ανάπτυξη φορείς ΚΑΛΟ, θα μπορούν να λάβουν έως 150.000 ευρώ, εισφέροντας όμως με ιδιωτικά κεφάλαια ένα ποσό 40.000 ευρώ της επένδυσης.

Τρίτος Πυλώνας, μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη της πρόσβασης των ΚΟΙΝΣΕΠ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ηδη ενεργοποιείται το Ταμείο Αλληλέγγυας Οικονομίας, με κεφάλαιο 10 εκατ. ευρώ, ώστε οι φορείς να μπορέσουν να λάβουν κάποια μικροδάνεια. Ανοίγουμε έτσι τον δρόμο, με πόρους εγγυημένους από το κράτος, να δοθούν δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ γα νέες επενδύσεις και 15.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης.

Τέλος, στον ίδιο πυλώνα, ξεκινά συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών, ώστε να δίνουμε εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για την συμμετοχή των ΚΑΛΟ σε δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς του δημοσίου.

Στο επίπεδο της αγοράς οι φορείς ΚΑΛΟ μπορεί να μη θεωρούνταν από τις τράπεζες έως σήμερα ανταγωνιστικοί αλλά με μετρήσιμα κοινωνικά αποτελέσματα και αποδείξεις για την κοινωνική ωφέλεια, θα μπορούν στο μέλλον να τεκμηριώσουν το ευρύτερο κοινωνικό κέρδος, διεκδικώντας επιχορηγήσεις και δάνεια ανάπτυξης.

Ερ. Εδώ, λοιπόν, μιλάμε για διαδικασία πιστοποίηση της Κοινωνικής Ωφελείας;

Για την τεκμηρίωση της κοινωνικής αναγκαιότητας, τόσο για τους πολίτες όσο και για την ίδια την επιχείρηση, δημιουργείται ένα εργαλείο διαδικτυακό ώστε να καταθέτουν τα στοιχεία και να λαμβάνουν μια έκθεση περί του κοινωνικού στόχου – αποτελέσματος.

Ερ. Επανερχόμαστε στα Κέντρα Στήριξης. Θα είναι αυτές οι θερμοκοιτίδες που θέλουμε για τις ΚΑΛΟ, ώστε να ανθίσουν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα;

Φορείς Αλληλέγγυας Οικονομίας καλούνται να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και -ανά περιφερειακή ενότητα- θα αναλάβουν να υποστηρίξουν άλλους, με γνώμονα και την κοινωνική καινοτομία, όχι την αναπαραγωγή παρόμοιων μοντέλων που δοκιμάστηκαν κατά κόρον στο παρελθόν. Θέλουμε τις νέες ιδέες που θα επιλύουν κοινωνικά προβλήματα με τρόπο επιχειρηματικό και βιώσιμο. Οχι για τη μίμηση, αλλά για την καινοτομία.

Τα Κέντρα Στήριξης θα βοηθήσουν έναν κοινωνικό επιχειρηματία που αισθάνεται πως ένα πρόβλημα στον τόπο του είναι σημαντικό να βρει έναν τρόπο να το επιλύσει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μας, νέοι τομείς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και όχι η αναπαραγωγή των ίδιων παλαιών μοντέλων που δεν στήριξαν μέχρι σήμερα την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας.

Οσον αφορά ειδικότερα τη Δυτική Ελλάδα, όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει, υπάρχουν τομείς υγιούς ανάπτυξης της καινοτομίας που καλύπτουν τις προδιαγραφές που θέλουμε, όπως ο πολιτισμός και ο τουρισμός, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες. Είναι σημαντικό που υποστηρίζονται οι νέοι από μεγάλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, που υπάρχουν στην περιοχή και υποστηρίζονται ερευνητικά τομείς που μπορεί να επεκταθεί η ΚΑΛΟ και να φέρει κοινωνικό αποτέλεσμα. – http://pelop.gr