Βέλτιστοι τρόποι Διοίκησης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η λειτουργία μιας επιτυχημένης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εκτέλεση. Εδώ είναι μερικοί από τους καλύτερους τρόπους για να το κάνετε:

Αναπτύξτε μια σαφή αποστολή και αξίες: Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση πρέπει να έχει μια σαφή αποστολή και αξίες που να ευθυγραμμίζονται με τον κοινωνικό της σκοπό. Αυτή η αποστολή και οι αξίες θα πρέπει να κοινοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μελών, των εργαζομένων και των πελατών.

Δημιουργήστε μια ισχυρή ομάδα: Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια ομάδα αφοσιωμένων και παθιασμένων ανθρώπων που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και αποστολή με την επιχείρηση. Η ομάδα πρέπει να είναι διαφορετική και ικανή να συνεργάζεται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Καθιέρωση σαφούς διακυβέρνησης: Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση πρέπει να έχει μια σαφή δομή διακυβέρνησης που να διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Αυτή η δομή θα πρέπει να περιλαμβάνει δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και μηχανισμούς για τη συμμετοχή των μελών στη διαχείριση της επιχείρησης.

Εστίαση στη βιωσιμότητα: Η επιχείρηση πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη ενώ εκπληρώνει τον κοινωνικό της σκοπό. Αυτό σημαίνει εντοπισμό και εφαρμογή ροών εσόδων που υποστηρίζουν τον κοινωνικό σκοπό της επιχείρησης.

Αλληλεπίδραση με την κοινότητα: Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση θα πρέπει να ενσωματωθεί στην κοινότητα που εξυπηρετεί. Είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των προμηθευτών και των κοινοτικών ομάδων, για τη δημιουργία σχέσεων και υποστήριξης.

Παροχή ποιοτικών προϊόντων ή υπηρεσιών: Η επιχείρηση πρέπει να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας. Αυτό θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας ισχυρής πελατειακής βάσης και θα στηρίξει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Μέτρηση του αντίκτυπου: Η επιχείρηση πρέπει να μετρήσει τον αντίκτυπό της στην κοινότητα και να παρακολουθεί την πρόοδο προς τον κοινωνικό της σκοπό. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η επιχείρηση και να κοινοποιηθεί ο αντίκτυπός της στους ενδιαφερόμενους.

Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμη κοινωνική και οικονομική αξία για τα μέλη της, τους εργαζόμενους και την κοινότητα που υπηρετεί.