Βασική Δομή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου!


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
(Executive Summary)

 • Τι περιλαμβάνει:
 • Την επιχειρηματική ιδέα
 • Την αγορά – στόχο
 • Περιγραφή της αγοράς
 • Περιγραφή του ανταγωνισμού
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Οικονομικές προβλέψεις
 • Κεφάλαιο εκκίνησης
 • Οργάνωση – στελέχωση της επιχείρησης

2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3.ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Τι περιλαμβάνει:
 • Τον κλάδο
 • Την αγορά
 • Τον ανταγωνισμό
 • Τους προμηθευτές

4.ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING
(MARKETING PLAN)

 • Τι περιλαμβάνει:
 • SWOT Analysis
 • Την αγορά – στόχο
 • Τους πελάτες
 • Το προϊόν
 • Στοιχεία διαμόρφωσης τιμών
 • Τις πωλήσεις
 • Την προβολή – προώθηση

5.ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(MANAGEMENT PLAN)

6.ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Τι περιλαμβάνει:
 • Τον απαιτούμενο εξοπλισμό
 • Τον προϋπολογισμό έναρξης
 • Τις πηγές χρηματοδότησης
 • Τον προϋπολογισμό λειτουργίας
 • Τον προϋπολογισμό ταμειακής ροής

images

Online Φροντιστήριο