Ενημέρωση της Διεύθυνσης Κ.ΑΛ.Ο. προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς του Δημοσίου σχετικά με τις βεβαιώσεις που ζητούν από τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει αποστείλει ενημερωτικό/διευκρινιστικό έγγραφο τόσο στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα όσο και σε φορείς του δημοσίου τομέα, σχετικά με τις βεβαιώσεις που ζητούν από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) με στόχο την άρση τυχόν δυσκολιών κατά τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 16 του ν.4919/22 (ΦΕΚ 71/Α΄/07-04-2022), υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, ενώ σύμφωνα με το αρ. 18 του ν.4919/22, για τα νομικά αυτά πρόσωπα, η καταχώριση και η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, είναι υποχρεωτική, προκειμένου να επέλθουν τα εξής έννομα αποτελέσματα:

 • η απόκτηση νομικής προσωπικότητας, εφόσον είναι υπό σύσταση,
 • η τροποποίηση του καταστατικού τους,
 • η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της μετατροπής τους,
 • η θέση τους σε λύση, μετά από απόφαση των εταίρων τους ή μετά από έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης,
 • η αναβίωσή τους, εφόσον είναι υπό εκκαθάριση, καθώς και στις περιπτώσεις παύσης των εργασιών της διαδικασίας πτώχευσης, λόγω της εξόφλησης των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστασης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται αναβίωση νομικού προσώπου,
  στ) η απώλεια της νομικής προσωπικότητας με την καταχώριση της διαγραφής του νομικού προσώπου,
 • η επανεγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και η θέση εκ νέου σε κατάσταση εκκαθάρισης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή του ν.4919/22 και μέχρι την πλήρη προσαρμογή της πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ. στις ιδιαιτερότητες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, η υποβολή των αιτήσεων των ανωτέρω Φορέων θα συνεχίσει να γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr για το σύνολο των βεβαιώσεων:

 1. Βεβαίωση τροποποίησης στοιχείων Φορέα,
 2. Βεβαίωση ιστορικού μεταβολών (τροποποιήσεων Καταστατικού, μη λύσης – μη εκκαθάρισης, σύνθεσης οργάνου διοίκησης),
 3. Βεβαίωση διαγραφής και
 4. Προσωρινή/Οριστική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μας στους Φορείς θα φέρουν: Ένδειξη «Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αρ.20 ν.4919/22)» Αριθμό ΓΕ.ΜΗ. της επιχείρησης και Ψηφιακή υπογραφή του αρμόδιου στελέχους της Υπηρεσίας μας.

Συνεπώς, μοναδικό αποδεικτικό έγγραφο για την απόδειξη της επέλευσης των ανωτέρω νομικών γεγονότων αποτελεί η αντίστοιχη βεβαίωση που χορηγείται από την Υπηρεσία μας, κατόπιν αίτησης μέσω του kalo.yeka.gr και φέρει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω. Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε Κοιν.Σ.Επ., τους Συν.Εργαζομένων και τους ΚΟΙ.Σ.ΠΕ. και εξομοιώνονται με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις που χορηγούνται μέσω των Επιμελητηρίων ή της Κ.Υ. του Γ.Ε.ΜΗ. για τις υπόλοιπα υπόχρεα σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικά πρόσωπα.


Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι η εγγραφή των Κοιν.Σ.Επ., των Συν. Εργ. και των Κοι.Σ.Π.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ., σε καμία περίπτωση δεν καταργεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (π.χ. ετήσια υποβολή αίτησης Πιστοποιητικού Μέλους) που συνεπάγεται η υπαγωγή τους στον ν.4430/2016.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης στη διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων που χορηγούνται για τις Κοιν.Σ.Επ., τους Συν.Εργ. και τους Κοι.Σ.Π.Ε. και απαιτούνται από τον Φορέα σας, η Υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει εκ νέου, με νέο έγγραφό της.


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab