Για ποιο λόγο να δημιουργήσει κάποιος μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και πως αυτό θα βοηθήσει στην ένταξη στην εργασία ευάλωτων ομάδων και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας ;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Κάποιος μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για να αντιμετωπίσει κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα στην κοινότητά του, δημιουργώντας παράλληλα εισόδημα και ευκαιρίες απασχόλησης.

Αυτές οι επιχειρήσεις συνήθως ανήκουν και λειτουργούν από μέλη τους, στα οποία συχνά περιλαμβάνονται άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση ή άλλες μορφές οικονομικής συμμετοχής.

Δουλεύοντας μαζί σε μια συνεταιριστική δομή, τα μέλη μπορούν να συγκεντρώσουν τους πόρους και τις δεξιότητές τους για να δημιουργήσουν μια βιώσιμη επιχείρηση που ωφελεί τόσο την κοινότητα όσο και τα μέλη της.

Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων στο εργατικό δυναμικό και στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στις κοινότητές τους.

Παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης σε άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην παραδοσιακή απασχόληση, όπως άτομα με αναπηρίες, πρόσφυγες ή άτομα με ιστορικό κατάχρησης ουσιών ή φυλάκισης, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας.

Επιπλέον, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων. Διατηρώντας τους πόρους και τα κέρδη εντός της κοινότητας, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση τοπικού πλούτου και στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Συνολικά, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί προσφέρουν ένα μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να ωφελήσει τόσο τα άτομα όσο και τις κοινότητες, ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.