Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης και λειτουργίας ΚοινΣΕπ στην προστασία από κάθε είδους καταστροφή την ανάπτυξη Δασών και την εκμετάλλευση δασικού πλούτου για την δημιουργία θέσεων εργασίας ατόμων από ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινωνίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης και λειτουργίας ΚοινΣΕπ στην προστασία από κάθε είδους καταστροφή την ανάπτυξη Δασών και την εκμετάλλευση δασικού πλούτου για την δημιουργία θέσεων εργασίας ατόμων από ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινωνίας

Η αποστολή μας είναι να ιδρύσουμε μια κοινωνικά υπεύθυνη συνεταιριστική επιχείρηση αφιερωμένη στην προστασία, τη βιώσιμη εκμετάλλευση και την ανάπτυξη των δασών.  Αξιοποιώντας τους πλούσιους δασικούς πόρους της τοπικής μας κοινότητας, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικά για ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα καταπολεμούμε ενεργά την αποψίλωση των δασών και προάγουμε τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Μέσω στρατηγικών συνεργασιών και καινοτόμων πρακτικών, θα δημιουργήσουμε ροές εσόδων από την υπεύθυνη διαχείριση των δασών, τον οικοτουρισμό και την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

1. Εισαγωγή:

1.1. Ιστορικό:

Τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, της βιοποικιλότητας και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν πολυάριθμες απειλές όπως η αποψίλωση των δασών, η παράνομη υλοτομία και η καταστροφή των οικοτόπων. Ο συνεταιρισμός μας στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις καθιερώνοντας ένα βιώσιμο μοντέλο που ωφελεί τόσο το περιβάλλον όσο και την τοπική κοινωνία.

1.2. Στόχοι:

 • Προστασία των δασών από την καταστροφή και την υποβάθμιση.
 • Προώθηση πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης δασών.
 • Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες.
 • Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και των προσπαθειών διατήρησης στην κοινότητα.

2. Περιγραφή επιχείρησης:

2.1. Νομική δομή:

Θα λειτουργήσουμε ως κοινωνικός συνεταιρισμός, μια νομικά αναγνωρισμένη οντότητα που συνδυάζει κοινωνικούς στόχους με οικονομικές δραστηριότητες. Αυτή η δομή μας επιτρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στον κοινωνικό αντίκτυπο έναντι της μεγιστοποίησης του κέρδους.2.2. Υπηρεσίες και προϊόντα:

 • Διατήρηση Δασών: Εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη της αποψίλωσης των δασών, όπως έργα αναδάσωσης, προστασία της άγριας ζωής και πρωτοβουλίες κατά της λαθροθηρίας.
 • Αειφόρος Εκμετάλλευση: Υπεύθυνη συγκομιδή δασικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας, των μη ξυλικών προϊόντων (π.χ. φαρμακευτικά φυτά) και των δραστηριοτήτων οικοτουρισμού.
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας: Παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε περιθωριοποιημένες ομάδες μέσω διαφόρων ρόλων όπως δασοφύλακες, ξεναγοί και τεχνίτες.
 • Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον: Ανάπτυξη και πώληση προϊόντων που προέρχονται από δασικούς πόρους, όπως βιολογικά καλλυντικά, φυτικά συμπληρώματα και χειροτεχνήματα.

3. Ανάλυση αγοράς:

3.1. Αγορά-στόχος:

 • Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οργανώσεις διατήρησης.
 • Οι οικολογικοί καταναλωτές που αναζητούν βιώσιμα προϊόντα.
 • Τουρίστες που ενδιαφέρονται για εμπειρίες οικολογικού τουρισμού.
 • Οι τοπικές κοινότητες εξαρτώνται από τους δασικούς πόρους για τα προς το ζην.

3.2. Ανάλυση Ανταγωνισμού:

Προσδιορίστε τους υπάρχοντες παίκτες στην αγορά, τα δυνατά τους σημεία, τις αδυναμίες και το μερίδιο αγοράς τους. Διαφοροποιήστε τον συνεταιρισμό μας δίνοντας έμφαση στην κοινωνική μας αποστολή, τις βιώσιμες πρακτικές και τη συμμετοχή της κοινότητας.

4. Στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων:

4.1. Branding και ευαισθητοποίηση:

 • Αναπτύξτε μια συναρπαστική ταυτότητα επωνυμίας με επίκεντρο τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευθύνη.
 • Συμμετέχετε σε προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας, εκπαιδευτικά εργαστήρια και εκστρατείες μέσων ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποστολή και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού μας.

4.2. Κανάλια πωλήσεων:

 • Δημιουργήστε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για να προσεγγίσετε παγκόσμιους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.
 • Συνεργαστείτε με τοπικούς λιανοπωλητές, οικολογικά καταλύματα και τουριστικούς πράκτορες για την προώθηση και την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Συμμετέχετε σε εμπορικές εκθέσεις, οικολογικές αγορές και εκδηλώσεις για να παρουσιάσετε τις προσφορές μας.

5. Λειτουργικό Σχέδιο:

5.1. Διαχείριση δασών:

 • Διεξάγετε τακτικές έρευνες και αξιολογήσεις για την παρακολούθηση της υγείας των δασών και της βιοποικιλότητας.
 • Εφαρμογή πρακτικών βιώσιμης συγκομιδής για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
 • Συνεργαστείτε με κυβερνητικές υπηρεσίες και ομάδες διατήρησης για την επιβολή των κανονισμών και την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας.

5.2. Απασχόληση και Κατάρτιση:

 • Προσλάβετε και εκπαιδεύστε μέλη της τοπικής κοινότητας, ειδικά εκείνα από ευάλωτες ομάδες, για να εργαστούν σε διάφορους ρόλους εντός του συνεταιρισμού.
 • Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης και της επαγγελματικής ανέλιξης.

6. Οικονομικό Σχέδιο:

6.1. Ροές εσόδων:

 • Πωλήσεις προϊόντων δασικής προέλευσης (ξυλεία, μη ξυλεία, βιοτεχνίες κ.λπ.).
 • Οικοτουριστικές δραστηριότητες (ξεναγήσεις, κάμπινγκ, περίπατοι στη φύση κ.λπ.).
 • Επιχορηγήσεις, δωρεές και χρηματοδότηση από κυβερνητικούς φορείς, ΜΚΟ και επενδυτές επηρεασμού.

6.2. Διάρθρωση του κόστους:

 • Λειτουργικά έξοδα (μισθοί προσωπικού, εξοπλισμός, κοινόχρηστα κ.λπ.).
 • Κόστος διαχείρισης και διατήρησης των δασών (αναδάσωση, παρακολούθηση κ.λπ.).
 • Έξοδα μάρκετινγκ και προώθησης.
 • Πρωτοβουλίες κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων.

6.3. Οικονομικές Προβολές:

 • Προβλεπόμενα έσοδα, έξοδα και καθαρά έσοδα για τα πρώτα 3-5 χρόνια.
 • Ανάλυση νεκρού σημείου και προβλέψεις ταμειακών ροών.
 • Ανάλυση ευαισθησίας για την αξιολόγηση της επίδρασης εξωτερικών παραγόντων στη χρηματοοικονομική απόδοση.

7. Κοινωνικός αντίκτυπος:

7.1. Γενιά Απασχόλησης:

 • Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες (π.χ. γηγενείς κοινότητες, γυναίκες, άτομα με αναπηρία).
 • Βελτίωση των μέσων διαβίωσης και της κοινωνικοοικονομικής ευημερίας στην τοπική κοινωνία.

7.2. Προστασία του περιβάλλοντος:

 • Μείωση των ποσοστών αποψίλωσης και καταστροφής των οικοτόπων.
 • Αύξηση της δασικής κάλυψης και της βιοποικιλότητας.
 • Οφέλη από τη δέσμευση άνθρακα και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός μας έχει δεσμευτεί να εξισορροπήσει τη διατήρηση του περιβάλλοντος με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των δασών με βιώσιμο τρόπο, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο τόσο στους ανθρώπους όσο και στον πλανήτη, ανοίγοντας το δρόμο για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον.

Παράρτημα:

 • Αναλυτικά βιογραφικά ιδρυτικών μελών.
 • Εκθέσεις και έρευνες αγοράς.
 • Νομικά έγγραφα (εγγραφή, άδειες κ.λπ.).
 • Χρηματοοικονομικές προβλέψεις και ανάλυση αξιολόγησης κινδύνου.