Δελτίο τύπου της I.R.Hellas ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Η I.R.Hellas Koin.s.ep είναι Αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού παραγωγικού σκοπού, και δημιουργηθήκαμε με βάση το Ν4019/11 τον Ιούλιο του 2014, απορροφώντας το σύνολο της ατομικής επιχείρησης διαχείρισης αποβλήτων Ionian Recycle σε τεχνογνωσία και μηχανολογικό εξοπλισμό & πελατολόγιο.

Οι ενέργειες μας διέπονται από την φιλοσοφία της αλληλέγγυας οικονομίας και λειτουργούμε στην βάση της συλλογικής προσπάθειας των μελών μας έχοντας ως έρεισμα την διάδοση των ιδεών που διέπει τον κοινωνικό συνεργατισμό στην κοινωνία των πολιτών που δραστηριοποιούμαστε.

Αναπτύσσουμε μέσω μιας οριζόντιας δικτύωσης, πρακτικές που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας των ανθρώπων, την ισονομία, την πάταξη κάθε μορφής και έννοιας ρατσισμού, τον συνεργατισμό, την Αλληλεγγύη,την ανθρώπινη εργασία, την πάταξη της παιδικής εκμετάλλευσης, την ενεργή προστασία του περιβάλλοντος εκπονώντας σχέδια & προγράμματα. Εργαζόμαστε συλλογικά για τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ορμώμενοι από την φιλοσοφία & τις αρχές μας τον Φεβρουάριο του 2015 μετά από πέντε χρόνια πιλοτικής εφαρμογής με ίδιες δαπάνες και χωρίς καμιά επιχορήγηση, Θέσαμε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ». Ένα πρόγραμμα δικού μας σχεδιασμού & μελέτης που θέτει αποδεδειγμένα την ολική διαχείριση -αξιοποίηση των μη επικίνδυνων απορριμμάτων σε εθνικό επίπεδο σε άλλες βάσεις. Το πρόγραμμα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» αποτελεί σκέλος ενός βασικού κορμού μιας οριζόντιας δικτύωσης πολλών Κοιν.Σ.Επ μαζί, έχοντας ως στόχο να φέρουμε σε πέρας ένα καινοτόμο πρόγραμμα διαχείρισης αξιοποίησης των απορριμμάτων, δημιουργώντας νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας, δραστική μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς ταφή και διάθεση του οικονομικού κέρδους που αποφέρει η αξιοποίηση τους στους συμμέτοχους πολίτες, με ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον μας.

Η σύμπραξη των Κοιν.Σ.Επ σήμερα δύναται να φέρει σε πέρας ένα τέτοιου μεγέθους έργο διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία, το επιστημονικό προσωπικό, το σχέδιο δράσης την κοινωνική αποδοχή και στήριξη, εφόσον οι κοινωνικοί συμπράττοντες εταίροι είναι μέρος του βασικού κοινωνικού ιστού σε κάθε περιοχή.

Το οριζόντιο δίκτυο των συμβεβλημένων Κοιν.Σ.Επ με την I.R.Hellas έχει επεκταθεί στο σύνολο της χερσαίας χώρας, στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου και επεκτεινόμαστε στα νησιά του Αιγαίου.

Ζητάμε την ενεργό στήριξη στο εγχείρημα μας από τους εμπλεκομένους φορείς: το ΥΠΑΠΕΝ, τον ΕΟΑΝ, τους ΟΤΑ, τα ΜΜΕ, τα ανά περιοχή Τ.Ε.Ε, τους περιβαλλοντικούς συλλόγους κλπ. Δηλώνουμε ότι εμείς οι κοινωνικοί εταίροι του οριζόντιου δικτύου των κοινωνικών επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα της I.R.Hellas Koin.s.ep., γνωρίζοντας ότι έχουμε την στήριξη των συμμέτοχων πολιτών στις περιοχές ευθύνης μας ώστε να προστατέψουμε ουσιαστικά το περιβάλλον μας, αλλά και να δημιουργήσουμε τοπική ανάπτυξη με νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας ζητάμε την στήριξη και ενεργό συμμετοχή σας .

για την I.R.Hellas Koin.s.ep

Διονύσης Κορσιάνος
Πρόεδρος Δ/Ε Κοιν.σ.επ

Ionian RecycleHellas Κοιν.σ.επ
I.R.HellasKoin.s.ep Ε.Σ.Σ.Ε.Δ.Α.Κ.Ε (Διακριτικόςτίτλος συστήματος υπό έγκριση )
Εθνικό ΣυλλογικόΣύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Κοινωνικών Επιχειρήσεων ( Ε.Σ.Σ.Ε.Δ.Α.Κ.Ε )
Αριθμόςμέλους μητρώου κοινωνικής οικονομίας Δ00552
Α.Φ.Μ 997282636 ΔΟΥ Βεροίας
Κεντρικά : Ερμού 164 Κοπανό Ημαθίας Τ.Κ 59035
αρ.Μητρώου Διαχειριστών αποβλήτων ΥΠΑΠΕΝ1054
Τηλ: 2381101075 – 6980673889
Email ionianrecycle@gmail.com