Δημιουργία ΚοινΣΕπ στην καλλιέργεια και μεταποίηση φαρμακευτικών φυτών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στόχος της επιχείρησης είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά φυτά σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Οι ακόλουθες ενότητες θα περιγράψουν την αγορά, τις προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών, τις επιχειρηματικές λειτουργίες, τις οικονομικές προβλέψεις και τον κοινωνικό αντίκτυπο της προτεινόμενης επιχείρησης.

Αγορά: Η ζήτηση για φαρμακευτικά φυτά έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για φυσικές και εναλλακτικές μορφές ιατρικής. Η αγορά για φαρμακευτικά φυτά περιλαμβάνει ιδιώτες, επαγγελματίες υγείας και επιχειρήσεις στη φαρμακευτική και τη διατροφική βιομηχανία. Η προτεινόμενη επιχείρηση θα στοχεύσει σε αυτήν την αγορά προσφέροντας μια ποικιλία από φαρμακευτικά φυτά που καλλιεργούνται και επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας βιώσιμες και ηθικές πρακτικές.

Προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών: Η προτεινόμενη επιχείρηση θα προσφέρει μια σειρά από φαρμακευτικά φυτά που καλλιεργούνται και επεξεργάζονται εσωτερικά. Τα φυτά θα καλλιεργηθούν με βιολογικές και βιώσιμες μεθόδους, χωρίς τη χρήση επιβλαβών χημικών ή φυτοφαρμάκων. Μόλις συγκομιστούν, τα φυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία σε διάφορες μορφές, όπως τσάγια, εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια, τα οποία θα πωληθούν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στον κλάδο της υγείας. Επιπλέον, η επιχείρηση θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες υγείας και επιχειρήσεις σχετικά με τη χρήση και τα οφέλη των φαρμακευτικών φυτών.

Επιχειρηματικές λειτουργίες: Η προτεινόμενη επιχείρηση θα λειτουργήσει ως κοινωνικός συνεταιρισμός, με επίκεντρο την ευημερία των μελών του και της τοπικής κοινωνίας. Ο συνεταιρισμός θα ανήκει και θα λειτουργεί από τα μέλη του, τα οποία θα συνεισφέρουν τις δεξιότητες και τους πόρους τους στην επιτυχία της επιχείρησης. Ο συνεταιρισμός θα διοικείται δημοκρατικά, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται μέσω μιας διαδικασίας συναίνεσης. Η επιχείρηση θα απασχολήσει μια ομάδα ειδικευμένων εργαζομένων που θα επιβλέπουν την καλλιέργεια, την επεξεργασία και τη διανομή των φαρμακευτικών φυτών.

Οικονομικές προβλέψεις: Η προτεινόμενη επιχείρηση θα απαιτήσει μια αρχική επένδυση για την κάλυψη του κόστους γης, εξοπλισμού και προσωπικού. Η επιχείρηση θα δημιουργήσει έσοδα μέσω της πώλησης φαρμακευτικών φυτών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με βάση την έρευνα αγοράς, η επιχείρηση προβλέπεται να δημιουργήσει έσοδα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, με καθαρό κέρδος. Τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 10% ετησίως, με περιθώριο καθαρού κέρδους 20%.

Κοινωνικός αντίκτυπος: Η προτεινόμενη επιχείρηση θα έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία. Η επιχείρηση θέλει επίσης να προωθήσει βιώσιμες και ηθικές πρακτικές στην καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικών φυτών. Το συνεταιριστικό μοντέλο της επιχείρησης θα διασφαλίσει ότι τα κέρδη κατανέμονται δίκαια μεταξύ των μελών της και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με δημοκρατικό τρόπο. Επιπλέον, η επιχείρηση θα έχει ως στόχο να παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μέλη της τοπικής κοινότητας σχετικά με τα οφέλη και τις χρήσεις των φαρμακευτικών φυτών.

Συμπέρασμα: Η προτεινόμενη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικών φυτών έχει τη δυνατότητα να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του κλάδου υγείας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Λειτουργώντας ως κοινωνικός συνεταιρισμός, η επιχείρηση θα προωθήσει βιώσιμες και ηθικές πρακτικές, θα εξασφαλίσει δίκαιη κατανομή των κερδών και θα δημιουργήσει μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Με προβλεπόμενο περιθώριο καθαρού κέρδους 20%, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να είναι οικονομικά βιώσιμη και να παρέχει μακροπρόθεσμα οφέλη στα μέλη της και στην κοινότητα.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.