Δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μια επιτυχημένη λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης περιλαμβάνει έναν συνδυασμό στρατηγικού σχεδιασμού, οργανωτικής δομής, εμπλοκής των ενδιαφερομένων και βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Ακολουθούν ορισμένες βασικές σκέψεις που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια ισχυρή βάση για τον κοινωνικό σας συνεταιρισμό:

  1. Αποστολή και Αξίες: Καθορίστε ξεκάθαρα την αποστολή και τις αξίες του συνεταιρισμού σας. Αυτό θα χρησιμεύσει ως κατευθυντήρια αρχή για όλες τις δραστηριότητες και αποφάσεις εντός του οργανισμού. Βεβαιωθείτε ότι η αποστολή σας ευθυγραμμίζεται με τους κοινωνικούς στόχους που στοχεύετε να επιτύχετε.
  2. Στρατηγικός Σχεδιασμός: Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει τους στόχους, τις στρατηγικές και τις τακτικές του συνεταιρισμού σας. Προσδιορίστε τις αγορές-στόχους, αναλύστε τον ανταγωνισμό και θέστε ρεαλιστικούς στόχους. Επανεξετάζετε και ενημερώνετε τακτικά το σχέδιό σας για να προσαρμόζεστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
  3. Νομική δομή και δομή διακυβέρνησης: Προσδιορίστε τη νομική δομή που ταιριάζει στον συνεταιρισμό σας, όπως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή ένα συγκεκριμένο μοντέλο συνεταιρισμού που αναγνωρίζεται στη δικαιοδοσία σας. Δημιουργήστε μια δομή διακυβέρνησης που προάγει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών.
  4. Συμμετοχή μελών: Ενθαρρύνετε την ενεργό συμμετοχή και συμμετοχή όλων των μελών του συνεταιρισμού. Καλλιεργήστε μια κουλτούρα συνεργασίας που εκτιμά τη συνεργασία, την κοινή λήψη αποφάσεων και τις δημοκρατικές αρχές. Επικοινωνήστε τακτικά με τα μέλη για να βεβαιωθείτε ότι η φωνή τους ακούγεται και οι ανάγκες τους αντιμετωπίζονται.
  5. Συνεργασίες και δικτύωση: Δημιουργήστε ισχυρές συνεργασίες με άλλους οργανισμούς, τόσο στον κοινωνικό τομέα όσο και στην επιχειρηματική κοινότητα. Συνεργαστείτε με ομοϊδεάτες οντότητες, όπως μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κρατικούς φορείς ή εταιρικούς χορηγούς, για να αξιοποιήσετε πόρους και να επεκτείνετε την εμβέλειά σας.
  6. Βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο: Αναπτύξτε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που παράγει έσοδα ενώ ευθυγραμμίζεται με τους κοινωνικούς σας στόχους. Εξετάστε πολλαπλές ροές εισοδήματος, όπως αμοιβή για υπηρεσία, επιχορηγήσεις, δωρεές ή δραστηριότητες κοινωνικής επιχείρησης. Προσπαθήστε για οικονομική αυτάρκεια, διατηρώντας παράλληλα εστίαση στον κοινωνικό αντίκτυπο.
  7. Έρευνα αγοράς και ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών: Διεξάγετε έρευνα αγοράς για να κατανοήσετε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κοινού-στόχου σας. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, αναπτύξτε προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκλήσεις και ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς. Συνεχώς καινοτομείτε και βελτιώνεστε για να παραμένετε ανταγωνιστικοί.
  8. Μάρκετινγκ και επωνυμία: Αναπτύξτε μια ισχυρή ταυτότητα επωνυμίας και επικοινωνήστε αποτελεσματικά τις αξίες και τον κοινωνικό αντίκτυπο του συνεταιρισμού σας. Χρησιμοποιήστε διάφορα κανάλια μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του ιστότοπου και των εκδηλώσεων της κοινότητας, για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση και να προσελκύσετε πελάτες, συνεργάτες και υποστηρικτές.
  9. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ταλέντου: Προσλάβετε και διατηρήστε εξειδικευμένα άτομα που είναι παθιασμένα με την αποστολή του συνεταιρισμού σας. Παρέχετε ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, προσφέρετε ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και αναγνωρίζετε και επιβραβεύετε τα επιτεύγματα. Ενθαρρύνετε ένα ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς εργατικό δυναμικό που αντικατοπτρίζει τις κοινότητες που υπηρετείτε.
  10. Μέτρηση επιπτώσεων και αναφορά: Εφαρμόστε ισχυρά συστήματα για τη μέτρηση και την αξιολόγηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συνεταιρισμού σας. Να αναφέρετε τακτικά τα επιτεύγματά σας και την πρόοδό σας προς τους κοινωνικούς σας στόχους. Αυτή η διαφάνεια θα οικοδομήσει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Θυμηθείτε, η επιτυχία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης εξαρτάται από τη δέσμευση και τη συνεργασία όλων των μελών. Καλλιεργήστε μια ισχυρή αίσθηση της κοινότητας, προσαρμοστείτε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και αξιολογείτε και βελτιώνετε συνεχώς τις δραστηριότητές σας για να δημιουργήσετε θετικό και βιώσιμο αντίκτυπο.