Δημοσιεύτηκαν υποδείγματα για τις δημόσιες Συμβάσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών δημοσίευσε στο site της η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Ξεμπλοκάρει έτσι ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την προκήρυξη μελετών και έργων και κυρίως με έργα του ΕΣΠΑ που απαιτούσαν την προσαρμογή στην νέα νομοθεσία του νόμου Ν.4412/2016. Τα υποδείγματα μπορείτε να βρείτε εδώ


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.