Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον Καθαρισμό γραφείων και κτιρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των γραφείων και κτιρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για έξι (6) μήνες περίπου και πιο συγκεκριμένα από 01.07.2017 ή από την ακριβή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως το τέλος του τρέχοντος έτους ήτοι την 31.12.2017.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Μόνο ΚοιΣΠΕ και ΚοινΣΕπ Ένταξης (δείτε εδώ)
Κατεβάστε το έγγραφο του Διαγωνισμού από ΕΔΩ