Πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για την παραγωγή, τη μεταποίηση, την προώθηση, τη διατήρηση της παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου μέσα από την δημιουργία ΚοινΣΕπ και την ένταξη ως μέλη άτομα από ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινωνίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που εστιάζει στην παραγωγή, επεξεργασία, προώθηση και διατήρηση της παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των τοπικών τόπων περιλαμβάνει την αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών. 

Ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο με παραδείγματα που θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία.

Σύνοψη: Ο Συνεταιρισμός Heritage Cooperative είναι μια κοινωνική επιχείρηση που δεσμεύεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών αξιοποιώντας και προβάλλοντας την παραγωγική και πολιτιστική τους κληρονομιά. Το συνεταιριστικό μας μοντέλο διασφαλίζει την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην τοπική κοινωνία ως ενεργών μελών, ενισχύοντας την οικονομική ενδυνάμωση και διατηρώντας την πολιτιστική ταυτότητα.

Αποστολή: Ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων διατηρώντας και προωθώντας την παραγωγική και πολιτιστική τους κληρονομιά μέσω βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών, δημιουργίας οικονομικών ευκαιριών και προώθησης της κοινωνικής ένταξης.

Όραμα: Να είναι μια κορυφαία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση παγκοσμίως, αναγνωρισμένη για τη διατήρηση και την προώθηση της παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονομιάς διαφορετικών κοινοτήτων, ενισχύοντας παράλληλα ευάλωτες ομάδες.Στόχοι:

 1. Πολιτιστική Διατήρηση: Προστασία και προώθηση τοπικών παραδόσεων, χειροτεχνιών και πρακτικών.
 2. Οικονομική Ενδυνάμωση: Δημιουργία βιώσιμου εισοδήματος για τα μέλη της κοινότητας, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.
 3. Βιώσιμες Πρακτικές: Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρηματικών διαδικασιών.
 4. Ενσωμάτωση της κοινότητας: Συμμετέχετε ενεργά τις ευάλωτες ομάδες στη λήψη αποφάσεων και τις λειτουργίες.

Προϊόντα και υπηρεσίες:

 1. Προϊόντα Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Προσδιορίστε και παράγετε τοπικά αγαθά που αντιπροσωπεύουν τη μοναδική κληρονομιά κάθε κοινότητας (π.χ. παραδοσιακές χειροτεχνίες, είδη διατροφής, έργα τέχνης).
 2. Τουριστικές Εμπειρίες: Αναπτύξτε ξεναγήσεις και εμπειρίες που αναδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο της κοινότητας.
 3. Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Διεξαγωγή εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών για τη μετάδοση παραδοσιακών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ανάλυση Αγοράς: Παράδειγμα: Ο Συνεταιρισμός Heritage στοχεύει τόσο σε τοπικές όσο και σε διεθνείς αγορές. Με το αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον για βιώσιμες και πολιτιστικά πλούσιες εμπειρίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε καταναλωτές που αναζητούν αυθεντικές και ηθικές εναλλακτικές λύσεις.

Ανάλυση ανταγωνισμού: Παράδειγμα: Οι ανταγωνιστές μπορεί να περιλαμβάνουν τοπικούς τεχνίτες, συμβατικά τουριστικά αξιοθέατα και οργανισμούς διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διαφοροποίηση θα επιτευχθεί μέσω του συνεταιριστικού μας μοντέλου, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή της κοινότητας και στον κοινωνικό αντίκτυπο.

Προώθηση και πωλήσεις:

 1. Τοποθέτηση επωνυμίας: Τοποθετήστε την επωνυμία μας ως σύμβολο αυθεντικών, βιώσιμων και κοινοτικών εμπειριών.
 2. Παρουσία στο Διαδίκτυο: Δημιουργήστε μια ισχυρή διαδικτυακή πλατφόρμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την αφήγηση ιστοριών και τη συμμετοχή της κοινότητας.
 3. Συνεργασίες: Συνεργαστείτε με ταξιδιωτικά γραφεία, πολιτιστικά ιδρύματα και τοπικές επιχειρήσεις για να επεκτείνετε την εμβέλεια της αγοράς.

Επιχειρησιακό Σχέδιο:

 1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Δημιουργήστε σχέσεις με τοπικούς προμηθευτές για να διασφαλίσετε την αυθεντικότητα και την ποιότητα των προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς.
 2. Εγκαταστάσεις Παραγωγής: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας παραδοσιακών χειροτεχνιών, ειδών διατροφής και άλλων προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. Τουριστική υποδομή: Αναπτύξτε κέντρα επισκεπτών και εγκαταστάσεις ξεναγήσεων για να βελτιώσετε την τουριστική εμπειρία.

Οικονομικό σχέδιο: Παράδειγμα:

 1. Κόστος εκκίνησης: 100.000 € (συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων παραγωγής, μάρκετινγκ και αρχικού αποθέματος).
 2. Ροές εσόδων: Πωλήσεις προϊόντων, τουριστικές εμπειρίες, εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 3. Προβλέψεις Κέρδους: Αντίστοιχα για την πρώτη διετία, με προβλεπόμενη ετήσια αύξηση 20%.

Κοινωνικός αντίκτυπος: Παράδειγμα:

 1. Ευκαιρίες Απασχόλησης: Δημιουργία θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομάδες, ενισχύοντάς τους οικονομικά.
 2. Πολιτιστική Διατήρηση: Συμβάλετε ενεργά στη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων και χειροτεχνιών.
 3. Κοινοτική Ανάπτυξη: Επενδύστε ένα ποσοστό των κερδών σε έργα κοινοτικής ανάπτυξης, όπως πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης.

Ανάλυση κινδύνου:

 1. Κίνδυνοι αγοράς: Οικονομικές πτώσεις που επηρεάζουν τις καταναλωτικές δαπάνες για πολιτιστικές εμπειρίες.
 2. Κίνδυνοι εφοδιαστικής αλυσίδας: Η εξάρτηση από τοπικούς προμηθευτές μπορεί να οδηγήσει σε διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών.

Δομή Διακυβέρνησης:

 1. Διοικητικό Συμβούλιο: Αποτελείται από εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας, ειδικευμένους επαγγελματίες και μέλη ευάλωτων ομάδων.
 2. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων: Δώστε έμφαση στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, διασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα και τις διαφορετικές προοπτικές.

Ελεγχος και αξιολόγηση:

 1. Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs): Παρακολούθηση των πωλήσεων, της δέσμευσης της κοινότητας και των επιπτώσεων στις ευάλωτες ομάδες.
 2. Περιοδικοί έλεγχοι: Διεξάγετε τακτικούς ελέγχους για να αξιολογείτε την οικονομική υγεία, τις ηθικές πρακτικές και τον αντίκτυπο στην κοινότητα.

Στρατηγική εξόδου:

 1. Σχεδιασμός Διαδοχής: Αναπτύξτε ένα σαφές σχέδιο διαδοχής για ηγετικούς ρόλους εντός του συνεταιρισμού.
 2. Πώληση περιουσιακών στοιχείων: Σε περίπτωση διάλυσης, διαθέστε περιουσιακά στοιχεία σε έργα κοινοτικής ανάπτυξης ή πουλήστε τα με έσοδα που προορίζονται για την κοινοτική ευημερία.

Συμπέρασμα: Ο Συνεταιρισμός Heritage οραματίζεται ένα μέλλον όπου οι κοινότητες θα ευδοκιμούν μέσω της διατήρησης και της προώθησης της κληρονομιάς τους. Αγκαλιάζοντας ένα μοντέλο συνεργασίας, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς οικοσύστημα που ενδυναμώνει τις ευάλωτες ομάδες, ενώ γιορτάζει τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα κάθε τοποθεσίας.