Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των εργατών γης που απασχολούνται σε ΚοινΣΕπ


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 8χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 480 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Σας ενημερώνουμε ότι, σε ερώτημα της Δ/νσης Κ.ΑΛ.Ο. προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τη δυνατότητα αμοιβής με εργόσημο των εργατών γης που απασχολούνται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων απάντησε τα ακόλουθα:

 1. Με τις διατάξεις ν.4430/2016 (Α’ 205), δημιουργήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία”. Ως φορείς της παραπάνω μορφής εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων ορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, οι  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) που είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986 που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Ως ΚοινΣ.Επ. θεωρούνται και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α΄96), τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3842/2010 (Α΄58) και το άρθρο 14 του παραπάνω νόμου.

2. Με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 24 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α), όπως ισχύουν, θεσπίστηκε το εργόσημο,  για την καταβολή της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και  οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν.2639/1998 (Α 205). Η ασφάλιση των προσώπων αυτών θα γίνεται αποκλειστικά  και υποχρεωτικά βάσει των διατάξεων περί εργοσήμου.

3. Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/18.5.61)  “Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων” που αφορά στα ασφαλιζόμενα στον ΟΓΑ πρόσωπα και τις διατάξεις του ΝΔ 4362/1964 στο άρθρο Μόνο «Εργάτες Γης», όπως ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2369/1998 και του άρθρου 7 του Ν.3232/2004, προκύπτει ότι οι εργάτες γης υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ εφόσον απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις και σε προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ). Yπάγονται στην ασφάλιση του πρ.ΙΚΑ κατά τη νομοθεσία αυτού, υπάγονται οι απασχολούμενοι κατ’ επάγγελμα σε γεωργικές εργασίες για λογαρια­σμό γεωργικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που λειτουργούν με μορφή ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι σαφές, ότι για τους εργάτες γης που απασχολούνται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής, του άρθρου 14 του Ν.4430/2016, δεν μπορεί να εφαρμοστεί το εργόσημο αφού δεν είναι προσωπικές εταιρείες αλλά ΕΠΕ και εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις περί εξαρτημένης μισθωτής εργασίας του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ομάδα Εργασίας με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων για την αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου του Εργοσήμου και του Τίτλου Κτήσης και ειδικότερα τη δημιουργία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2021 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (δείτε εδώ) σας προσκαλεί κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 19:00  στην ανοιχτή  Συνάντηση ΚοινΣΕπ  με θέματα συζήτησης την ανάπτυξη Δικτύωσης και Συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς Κ.Αλ.Ο. Zoom Meeting Room - Meeting ID: 449 455 0269 - Passcode: koinsep