Δικτύωση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα από ευάλωτες ομάδες


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δικτύωση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα από ευάλωτες ομάδες είναι μια ισχυρή στρατηγική για την αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι μοναδικές επιχειρηματικές οντότητες που συνδυάζουν κοινωνικούς στόχους με οικονομική δραστηριότητα. 

Συνήθως σχηματίζονται από άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικά μειονεκτήματα, όπως άτομα με αναπηρίες, άνεργοι, πρόσφυγες και άλλοι που συχνά αγωνίζονται να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης στις παραδοσιακές αγορές εργασίας. Αυτοί οι συνεταιρισμοί συνεργάζονται για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των μελών τους και να έχουν θετικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους.

Εδώ, θα διερευνήσουμε λεπτομερώς πώς η κοινωνική συνεταιριστική δικτύωση μπορεί να διευκολύνει την επίτευξη αυτών των στόχων, με παραδείγματα που επεξηγούν τις έννοιες:

  1. Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά ενώνονται για να σχηματίσουν δίκτυα ή συνεργασίες. Αυτά τα δίκτυα παρέχουν μια πλατφόρμα για ανταλλαγή γνώσεων, συγκέντρωση πόρων και κοινές δράσεις. Για παράδειγμα, ένα δίκτυο κοινωνικών συνεταιρισμών σε μια περιοχή μπορεί να μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές και να συνεργάζεται σε έργα για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η εξασφάλιση κρατικών συμβάσεων για υπηρεσίες όπως ο καθαρισμός, η εστίαση ή η ανακύκλωση.Παράδειγμα: Στην Ιταλία, το «Consorzio Iris» είναι μια κοινοπραξία κοινωνικών συνεταιρισμών που συνεργάζονται για την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της τοποθέτησης εργασίας. Μοιράζονται πόρους, γνώσεις και επαφές για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις κοινότητές τους και να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας.
  2. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πόρους: Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επιχορηγήσεις και πόρους που είναι συχνά απαραίτητοι για την ανάπτυξή τους. Αυτοί οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας, την παροχή κατάρτισης σε ευάλωτα άτομα και την υποστήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων.Παράδειγμα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει προγράμματα χρηματοδότησης όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τα οποία παρέχουν οικονομική υποστήριξη σε δίκτυα κοινωνικών συνεταιρισμών. Αυτά τα κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και την απασχόληση ατόμων από ευάλωτες ομάδες και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
  3. Οικονομίες κλίμακας: Τα κοινωνικά συνεταιριστικά δίκτυα μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας αγοράζοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες, γεγονός που μπορεί να μειώσει το κόστος. Αυτό, με τη σειρά του, επιτρέπει τη διάθεση περισσότερων πόρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για ευάλωτα άτομα.Παράδειγμα: Ένα δίκτυο κοινωνικών συνεταιρισμών που εστιάζει στη βιολογική γεωργία μπορεί να αγοράσει συλλογικά γεωργικό εξοπλισμό και να μοιραστεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Με τη μείωση του ατομικού κόστους, μπορούν να επενδύσουν περισσότερα στην πρόσληψη και την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία για να εργαστούν στις φάρμες τους.
  4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτιση: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί σε ένα δίκτυο μπορούν να συγκεντρώσουν την τεχνογνωσία τους για να παρέχουν ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης για ευάλωτες ομάδες. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την απασχολησιμότητα αυτών των ατόμων και να τους επιτρέψει να συμμετέχουν σε διάφορους τομείς.Παράδειγμα: Μια ομάδα κοινωνικών συνεταιρισμών που προσφέρουν υπηρεσίες πληροφορικής μπορούν να συνεργαστούν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για άτομα με αυτισμό. Μοιράζοντας την τεχνογνωσία και τους πόρους τους, μπορούν να παρέχουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης που εξοπλίζει τα άτομα με πολύτιμες δεξιότητες και διευκολύνει την ένταξή τους στην αγορά εργασίας πληροφορικής.
  5. Επέκταση και διαφοροποίηση της αγοράς: Μέσω της δικτύωσης, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να εξερευνήσουν νέες αγορές και να διαφοροποιήσουν τις προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Αυτό όχι μόνο δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας στους συνεταιρισμούς αλλά υποστηρίζει και την απασχόληση ευάλωτων ατόμων σε διαφορετικούς τομείς.Παράδειγμα: Ένα δίκτυο κοινωνικών συνεταιρισμών στον κατασκευαστικό κλάδο μπορεί συλλογικά να υποβάλει προσφορά για μια κρατική σύμβαση για την κατασκευή προσβάσιμων κατοικιών για άτομα με αναπηρία. Αυτή η επέκταση στον τομέα της προσβάσιμης στέγασης ανοίγει ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα από ευάλωτες ομάδες και δημιουργεί περισσότερο εισόδημα για τους συνεταιρισμούς.
  6. Συνηγορία και επιρροή πολιτικής: Με τη συνεργασία, τα κοινωνικά συνεταιριστικά δίκτυα μπορούν να υποστηρίξουν πολιτικές και κανονισμούς που υποστηρίζουν την αποστολή τους και την απασχόληση ευάλωτων ατόμων. Μπορούν να έχουν πιο σημαντικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση του νομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος για να ευνοήσουν τις δραστηριότητές τους.Παράδειγμα: Ένα δίκτυο κοινωνικών συνεταιρισμών για άτομα με προβλήματα όρασης μπορεί συλλογικά να υποστηρίξει αλλαγές στις τοπικές πολιτικές μεταφορών για να καταστήσουν τα δημόσια μέσα μεταφοράς πιο προσιτά. Αυτές οι αλλαγές πολιτικής μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα με προβλήματα όρασης στον τομέα των μεταφορών.

Συμπερασματικά, η δικτύωση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για κοινές δράσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομάδες μπορεί να είναι μια ισχυρή στρατηγική για την αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. Αξιοποιώντας τη συνεργασία, τους κοινούς πόρους και τη συλλογική υπεράσπιση, αυτοί οι συνεταιρισμοί μπορούν να έχουν ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ατόμων που υπηρετούν και στις κοινότητες στις οποίες λειτουργούν.