Διοικούσα επιτροπή και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα που πρέπει να συντάξει μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας .

Είναι τόσο σπουδαίο έγγραφο όσο και το επιχειρηματικό πλάνο και η μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Σε πολλές περιπτώσεις λόγο άγνοιας καθώς πολλοί Κοινωνικοί Επιχειρηματίες δεν έχουν την παιδία της διοίκησης μιας επιχείρησης και δεν έχουν εκπαιδευτεί για αυτό εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο όταν προκύψουν διάφορα θέματα που πρέπει να χειριστούν κατά την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης τους.

Άλλες φορές προκύπτουν οργανωτικά θέματα στο ποιος είναι υπεύθυνος για πιο ρόλο και τι περιλαμβάνει η θέση μέσα στην διοικούσα επιτροπή.

Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα σοβαρό εργαλείο από την πλευρά της νομικής μορφής της επιχείρησης μας και δεν μπορούμε να αγνοούμε τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν από την συμμετοχή σας στο διοικητικό όργανο της ΚοινΣΕπ που είσαστε μέλη.

Έτσι με σοβαρότητα μετά την δημοκρατική εκλογή των μελών της Διοικούσας επιτροπής και την ανάθεση ρόλων θα πρέπει να συνταχθεί και το απαραίτητο σε κάθε περίπτωση έγγραφο του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

Αυτό είναι ένα έγγραφο που προβλέπει τι ρόλο και ποιες δουλειές έχει υποχρέωση κάθε μέλος να κάνει και να εκτελεί.

Είναι δεσμευτικό συμφωνείται υπογράφεται και γίνετε δεκτό από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και γίνεται επίσημο έγγραφο με την καταγραφή του στο ανάλογο τηρούμενο βιβλίο συνεδριάσεων της διοικούσας επιτροπής και επίσης ενημερώνονται για τον κανονισμό αυτό τα νέα μέλη που θα αναλάβουν θέσεις υπευθυνότητας στο μέλλον υπογράφοντας στο βιβλίο διοικούσας επιτροπής ότι έλαβαν γνώση των κανονισμών αυτών.

Ζητήστε την βοήθεια μας αν δεν ξέρετε πώς να συντάξετε το έγγραφο αυτό και τι πρέπει να περιλαμβάνει.

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη με υπόδειγμα προς όσες ΚοινΣΕπ συμμετάσχουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην δικτύωση και στην ανταλλαγή υπηρεσιών και πληροφόρησης, εάν η ΚοινΣΕπ σας δεν είναι μέλος μπορείτε να γίνετε απλά συμπληρώνοντας την φόρμα και θα σας αποσταλεί αμέσως το υπόδειγμα όπως ζητήσατε

[contact_form]