Πλήρης ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για την Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην ανάπτυξη και τις δράσεις Κυκλικού Τουρισμού τι ακριβώς είναι και πως βοηθά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πλήρη ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για την Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην ανάπτυξη και τις δράσεις Κυκλικού Τουρισμού τι ακριβώς είναι και πως βοηθά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

1. Περίληψη

Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο σκιαγραφεί τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με επίκεντρο την ανάπτυξη και τις δράσεις του κυκλικού τουρισμού. Ο κυκλικός τουρισμός είναι μια προσέγγιση που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικο-πολιτιστικών επιπτώσεων του τουρισμού μεγιστοποιώντας παράλληλα τα θετικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Ο συνεταιρισμός θα συμμετάσχει σε διάφορες δραστηριότητες για την προώθηση βιώσιμων τουριστικών πρακτικών, την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας και τη συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο παρέχει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη του συνεταιρισμού.

2. Εισαγωγή στον Κυκλικό Τουρισμό

Ο κυκλικός τουρισμός είναι μια έννοια που ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα των πόρων και την ευημερία της κοινότητας. Περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες που επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων, την προώθηση της τοπικής οικονομίας, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία των φυσικών πόρων. Ο κυκλικός τουρισμός προωθεί μια συμβιωτική σχέση μεταξύ των επισκεπτών και της τοπικής κοινότητας, όπου τα τουριστικά οφέλη κατανέμονται πιο δίκαια και συμβάλλουν στη συνολική ανάπτυξη της περιοχής.

3. Όραμα, αποστολή και αξίες

Όραμα: Να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς τουριστικό οικοσύστημα που προάγει την τοπική ανάπτυξη και προστατεύει το περιβάλλον.

Αποστολή: Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοβουλιών κυκλικού τουρισμού που εμπλέκουν τις τοπικές κοινότητες, ενδυναμώνουν τους ενδιαφερόμενους φορείς και ενισχύουν την εμπειρία του επισκέπτη διατηρώντας παράλληλα τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.

Αξίες:

 • Βιωσιμότητα: Δώστε προτεραιότητα στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα σε όλες τις δραστηριότητές μας.
 • Συνεργασία: Προώθηση συνεργασιών με τοπικές κοινωνίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Συμμετοχικότητα: Προώθηση της ένταξης, της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Ποιότητα: Παρέχετε εξαιρετικές εμπειρίες και υπηρεσίες που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και αυθεντικότητας.

4. Ανάλυση Αγοράς

α). Αγορά-στόχος:

 • Βιώσιμοι και συνειδητοποιημένοι ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες.
 • Οικοτουρίστες που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τα υπεύθυνα ταξίδια.
 • Μέλη της τοπικής κοινωνίας που αναζητούν εναλλακτικές οικονομικές ευκαιρίες.

β). Ανάλυση ανταγωνιστών:

 • Προσδιορίστε τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες κυκλικού τουρισμού και αξιολογήστε τις προσφορές, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους.
 • Καθορίστε μοναδικές προτάσεις πώλησης (USPs) για να διαφοροποιήσετε τις προσφορές του συνεταιρισμού από τους ανταγωνιστές.
 • Αναλύστε τις τάσεις της αγοράς, όπως η αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες και η αυξανόμενη συνειδητοποίηση της κυκλικής οικονομίας.

5. Συνεταιριστική Δομή και Νομικές Θεωρήσεις

α). Νομική δομή:

 • Ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, η οποία είναι νομικό πρόσωπο που συνδυάζει εμπορικές δραστηριότητες με κοινωνική αποστολή.
 • Εγγραφή του συνεταιρισμού σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

β). Συνεταιριστική Διακυβέρνηση:

 • Δημιουργία συμβουλίου συνεργασίας αποτελούμενο από μέλη που συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 • Αναπτύξτε μια διαφανή δομή διακυβέρνησης με σαφείς ρόλους, ευθύνες και μηχανισμούς λογοδοσίας.

6. Υπηρεσίες και Προσφορές

α). Πακέτα κυκλικής περιήγησης:

 • Αναπτύξτε μοναδικά πακέτα περιηγήσεων που ενσωματώνουν πρακτικές βιωσιμότητας και προωθούν την τοπική οικονομική ανάπτυξη.
 • Συνεργαστείτε με τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς για να προσφέρετε αυθεντικές και καθηλωτικές εμπειρίες.
 • Ενσωματώστε εκπαιδευτικά στοιχεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κυκλικό τουρισμό και τα οφέλη του.

β). Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Εκπαίδευση:

 • Προσφέρετε προγράμματα κατάρτισης σε μέλη της τοπικής κοινότητας για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού.
 • Παροχή εργαστηρίων και σεμιναρίων σχετικά με τις πρακτικές αειφόρου τουρισμού και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

γ). Εμπλοκή της κοινότητας:

 • Διευκόλυνση πρωτοβουλιών υπό την ηγεσία της κοινότητας που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό.
 • Διοργανώστε πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και εκθέσεις για την προώθηση της κληρονομιάς και των παραδόσεων της περιοχής.

7. Μάρκετινγκ και Προώθηση

α). Επωνυμία και τοποθέτηση:

 • Αναπτύξτε μια ισχυρή ταυτότητα επωνυμίας που αντανακλά τις αξίες και τις μοναδικές προσφορές του συνεταιρισμού.
 • Τοποθετήστε τον συνεταιρισμό ως ηγέτη στον κυκλικό τουρισμό, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του για βιωσιμότητα και κοινοτική ανάπτυξη.

β). Διαδικτυακή Παρουσία:

 • Δημιουργήστε έναν φιλικό προς τον χρήστη ιστότοπο που προβάλλει πακέτα περιηγήσεων, επισημαίνει μαρτυρίες και παρέχει εκπαιδευτικούς πόρους για τον κυκλικό τουρισμό.
 • Αξιοποιήστε τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αλληλεπιδράσετε με πιθανούς πελάτες, να μοιραστείτε περιεχόμενο και να ενισχύσετε την αίσθηση της κοινότητας.

τρια. Συνεργασίες και συνέργιες:

 • Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, ταξιδιωτικά γραφεία και παράγοντες επιρροής για να διευρύνετε την προσέγγιση και να προωθήσετε τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.

8. Επιχειρησιακό Σχέδιο

α). Απαιτήσεις πόρων:

 • Προσδιορίστε τους οικονομικούς, ανθρώπινους και φυσικούς πόρους που απαιτούνται για την έναρξη και τη διατήρηση του συνεταιρισμού.
 • Αναπτύξτε έναν λεπτομερή προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκκίνησης, των λειτουργικών εξόδων και των προβλέψεων εσόδων.

β). Χτίσιμο ομάδας:

 • Προσλάβετε μια διαφορετική ομάδα με εξειδίκευση στη διαχείριση του τουρισμού, τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη της κοινότητας και το μάρκετινγκ.
 • Καθορίστε σαφείς ρόλους και ευθύνες για κάθε μέλος της ομάδας και προωθήστε ένα συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον.

γ). Λειτουργικές διαδικασίες:

 • Αναπτύξτε αποτελεσματικές διαδικασίες για προγραμματισμό περιηγήσεων, logistics, εξυπηρέτηση πελατών και διασφάλιση ποιότητας.
 • Εφαρμόστε βιώσιμες πρακτικές, όπως διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακή απόδοση και υπεύθυνη προμήθεια.

9. Οικονομικές Προβολές

α). Ροές εσόδων:

 • Πωλήσεις τουριστικών πακέτων
 • Προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων
 • πρωτοβουλίες κοινοτικής δέσμευσης
 • Επιχορηγήσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης

β). Διάρθρωση του κόστους:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Κόστος μάρκετινγκ και προώθησης
 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Διοικητικά και νομικά τέλη

γ). Οικονομική πρόβλεψη:

 • Αναπτύξτε μια οικονομική πρόβλεψη τριών έως πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων εσόδων, εξόδων και ανάλυσης κερδοφορίας.
 • Διεξαγωγή ανάλυσης ευαισθησίας για την αξιολόγηση του αντίκτυπου διαφορετικών σεναρίων στην οικονομική απόδοση του συνεταιρισμού.

10. Μέτρηση και αξιολόγηση επιπτώσεων

α). Βασικοί δείκτες απόδοσης:

 • Αριθμός βιώσιμων πακέτων εκδρομών που πωλήθηκαν
 • Αριθμός μελών της κοινότητας που έχουν εκπαιδευτεί και απασχολούνται
 • Θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. μείωση απορριμμάτων, αποτύπωμα άνθρακα)
 • Ποσοστά ικανοποίησης πελατών

β). Ελεγχος και αξιολόγηση:

 • Δημιουργήστε ένα πλαίσιο για την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης του συνεταιρισμού έναντι των καθορισμένων στόχων.
 • Συλλέξτε σχόλια από πελάτες, μέλη της κοινότητας και ενδιαφερόμενους για να εντοπίσετε τομείς προς βελτίωση.

11. Συμπέρασμα

Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο παρέχει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την ίδρυση και λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με επίκεντρο τον κυκλικό τουρισμό. Με την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών, την προώθηση της κοινοτικής συμμετοχής και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, ο συνεταιρισμός στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Μέσω των προσφορών και των πρωτοβουλιών του, ο συνεταιρισμός θα προσελκύσει συνειδητοποιημένους ταξιδιώτες, θα ενδυναμώσει τις τοπικές κοινότητες και θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για θετικές αλλαγές στην τουριστική βιομηχανία.