ΔΡΑΣΕΙΣ Χρηματοδότησης και για ΚοινΣΕπ από την Vodafone Μια «Αγκαλιά στην Κοινωνία»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ενα νέο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης «Αγκαλιά στην Κοινωνία» με επίκεντρο την ενίσχυση της γυναίκας, παρουσιάζεται και αναλύεται στην συνέντευξη που παραχώρησε η διευθύντρια εταιρικών σχέσεων της Vodafone Ελλάδας, Νικόλ Ιωαννίδη.

Σε αυτό το νέο πρόγραμμα υπάρχει η φιλοδοξία της δημιουργίας κοινωνικής αξίας στις τοπικές κοινωνίες για να ενισχύσει εκείνους τους φορείς που προσπαθούν να αμβλύνουν τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην σημερινή κοινωνία.

Παράλληλα, η η διευθύντρια εταιρικών σχέσεων της Vodafone Ελλάδας, Νικόλ Ιωαννίδη περιγράφει τις πολιτικές που εφαρμόζει η Vodafone για την ενδυνάμωση των γυναικών εσωτερικά, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρίας για την ισότιμη ένταξη των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Όπως αναφέρει, το πρόγραμμα «Αγκαλιά στην Κοινωνία» απευθύνεται σε τοπικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή συνεταιρισμούς που αποσκοπούν στην υποστήριξη της γυναίκας στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην υγεία, αλλά και την ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς και των τοπικών προϊόντων.

«Το πρόγραμμα διανύει τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του και θα πραγματοποιείται τρεις φορές τον χρόνο, σε έξι διαφορετικές πόλεις της χώρας. Ξεκινήσαμε από την Κέρκυρα, τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη, τον Πύργο, την Σπάρτη και τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Στόχος μας είναι να υλοποιούμε το πρόγραμμα σε 18 πόλεις κάθε χρόνο, καλύπτοντας σταδιακά το σύνολο των περιοχών της χώρας, όπου δραστηριοποιούνται οργανώσεις με επίκεντρο τη γυναίκα» εξηγεί η κυρία Ιωαννίδη.

Όπως υπογραμμίζει, δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οργανώσεις, Σωματεία, Ιδρύματα, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, εν γένει Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν ως στόχο την υποστήριξη της γυναίκας στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην υγεία, στη συμμετοχή της στην κοινωνία, στην ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς και των τοπικών προϊόντων.

«Καλούμε τους πολίτες να επιλέξουν, ψηφίζοντας στα καταστήματα Vodafone, εκείνη την τοπική οργάνωση ή συνεταιρισμό που υποστηρίζει τη γυναίκα» σημειώνει. Όπως αναφέρει, σε κάθε κύκλο θα αναδεικνύονται συνολικά έξι νικητές, μέσα από μία αδιάβλητη διαδικασία που θα εκτελείται ψηφιακά.

«Μέσα από το πρόγραμμα «Αγκαλιά στην Κοινωνία», στόχος μας να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη, αλλά και να βοηθήσουμε να αναδειχθούν τα θέματα που αφορούν την ενδυνάμωση των γυναικών. Θέλουμε να αγκαλιάσουμε τη γυναίκα και να υποστηρίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα» τονίζει.

Δικαίωμα συμμετοχής, όπως εξηγεί, έχουν όλες οι τοπικές οργανώσεις στις πόλεις διεξαγωγής, που δραστηριοποιούνται στην ενδυνάμωση της γυναίκας. Οι νικητές θα λάβουν χρηματική υποστήριξη €1.000 για να καλύψουν άμεσες ανάγκες τους, καθώς και προϊόντα ή υπηρεσίες Vodafone Ready Business αξίας έως και €300.

Σύμφωνα με την κυρία Ιωαννίδη, υπάρχει σημαντικό χάσμα σε επίπεδο διείσδυσης και χρήσης των τεχνολογιών μεταξύ των ανδρών και γυναικών. «Σήμερα παγκοσμίως 300 εκατ. λιγότερες γυναίκες διαθέτουν κινητό σε σχέση με τους άντρες. Αυτό σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες εργασίας και περιορισμένες δυνατότητες για πολλές γυναίκες» τονίζει. «Η πρόσβαση των γυναικών στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να τονωθούν τόσο οι δεξιότητές τους όσο και η συμβολή τους στην επιχειρηματικότητα» τονίζει.

«Η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί έναν στρατηγικό πυλώνα του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone» σημειώνει. «Στην Vodafone πιστεύουμε σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς με τις γυναίκες να συμμετέχουν ισότιμα και ουσιαστικά στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα, στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή» συνεχίζει η κυρία Ιωαννίδη.

«Υιοθετούμε πολιτικές ίσων ευκαιριών και ενδυνάμωσης για τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία, ενώ στηρίζουμε παράλληλα διεθνείς και τοπικές πρωτοβουλίες, οι οποίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εκπαίδευση, την υγεία, την ασφάλεια και την εργασία» υπογραμμίζει η κυρία Ιωαννίδη.

«Η Vodafone στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις γυναίκες σε όλους τους ρόλους της ζωής τους. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, ενώ θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους. Στηρίζουμε την εκστρατεία του ΟΗΕ HeForShe για την προώθηση της ισότητας των φύλων και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ισότιμη ένταξη των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή» συνεχίζει η διευθύντρια εταιρικών σχέσεων της Vodafone Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει, η Vodafone λαμβάνει σημαντικά μέτρα, μέσα από το να:

  • προσφέρει ίσες ευκαιρίες στις προσλήψεις και στη σύνθεση των τμημάτων της και να παρέχει ίσες αμοιβές ανεξαρτήτως φύλου
  • ενθαρρύνει την ανάληψη διοικητικών θέσεων από γυναίκες, οι οποίες αυτή τη στιγμή στη Vodafone Ελλάδας κατέχουν διοικητικές θέσεις σε ποσοστό 34%
  • προσφέρει μία σειρά αναπτυξιακών ενεργειών για την ενδυνάμωση των γυναικών εργαζομένων της, αλλά και γυναικών που θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας
  • παρέχει – μέσα από την πολιτική μητρότητας – 16 εβδομάδες πλήρους αμειβόμενης άδειας, για όλες τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία, επιπλέον της νόμιμης άδειας λοχείας που προσφέρει η ελληνική νομοθεσία