Δωρεάν Webinar με θέμα Τρόφιμα και Γεωργία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Πραγματοποιείται την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015 ψηφιακό μάθημα από την B.I.O. με θέμα «Τρόφιμα και Γεωργία».

Το μάθημα προσφέρει στους συμμετέχοντες μία σφαιρική θεώρηση της βιώσιμης γεωργίας, με τις κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις της, τον αντίκτυπο που έχει στην παγκόσμια φτώχεια και τον υποσιτισμό, καθώς και τις αλλαγές που επιφέρει στις αγροτικές περιοχές και τη βιοποικιλότητα. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν βασικές έννοιες σχετικές με τη διαχείριση γης και φυσικών πόρων, την ποιότητα και την ασφάλεια στα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα, τη βιολογική γεωργία, τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της βιοτεχνολογίας, την αγροτική ανάπτυξη, την επισιτιστική ασφάλεια και την περιβαλλοντική αειφορία. Περιπτωσιολογικές μελέτες και παραδείγματα εστιάζουν στην βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη και σε τρόπους επίτευξης ενός αποτελεσματικού και ασφαλούς παγκόσμιου δικτύου τροφίμων και γεωργίας που προωθεί την ισότητα και σέβεται τη βιοποικιλότητα και τη συνέχιση του αγαθού του βίου.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εμπλουτισμό κάθε δραστηριότητας με περιβαλλοντικές διαστάσεις και προσφέρεται εντελώς δωρεάν. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, απονέμονται διπλώματα παρακολούθησης.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, είτε προσωπικά είτε διαμέσου του φορέα που εκπροσωπείτε, πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στον σύνδεσμο εδώ.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.